• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SEIGNEUR, ECOUTè
Tot de volken en de regeerders voor het behoud van de vrede

Nieuw oorlogsgevaar

"Heer, luister naar het smeken van Uw dienaar, naar het smeken van Uw dienaars, die Uw naam vrezen." (Neh. 1, 11)

Dit oude gebed uit de bijbel stijgt vandaag naar onze bevende lippen, vanuit ons ontroerd en bedroefd hart.

Terwijl nog maar kortgeleden het tweede Oecumenisch Concilie van het Vaticaan werd geopend, tot blijdschap en hoop van alle mensen van goede wil, komen thans opnieuw dreigende wolken de internationale horizon verduisteren, en ze vervullen miljoenen gezinnen met vrees.

Het algemeen verlangen naar vrede

De Kerk - wij zeiden het nog bij de audiëntie voor de zesentachtig buitengewone legaties, die de opening van het Concilie bijwoonden de Kerk gaat niets zozeer ter harte als de vrede en de broederlijke eenheid onder de mensen, en zij werkt onvermoeid aan de verwezenlijking hiervan. Wij herinnerden in dit verband aan de ernstige plichten van hen, die de verantwoordelijkheid van de macht dragen. En wij voegden eraan toe: "Laten zij, in Gods naam, luisteren naar de angstige kreet, die over heel de aarde, vanaf de onschuldige kinderen tot de ouden van dagen, uit individuen en gemeenschappen opstijgt naar de hemel: Vrede! Vrede!" H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Tot de legaties van de volkeren en internationale instellingen, die de opening van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie bijwoonden, Votre aimable présence (12 okt 1962), 11

Dringende oproep tot de regeerders

Wij herhalen vandaag deze plechtige oproep. Wij smeken alle regeerders, niet doof te blijven voor deze kreet van de mensheid. Laten zij al het mogelijke doen om de vrede te redden. Zó zullen zij de wereld behoeden voor de gruwelen van een oorlog, waarvan niemand de verschrikkelijke gevolgen kan voorzien.

Aansporing tot voortgezette onderhandelingen

Laten zij blijven onderhandelen, want deze loyale en eerlijke houding heeft een grote waarde als getuigenis voor het geweten van alle mensen en voor het oordeel van de geschiedenis. Het bevorderen, het begunstigen, het aanvaarden van onderhandelingen, op elk niveau en op elk tijdstip, is een regel van wijsheid en beleid, die de dank van hemel en aarde verwerft.

Oproep tot gebed

Mogen al onze kinderen, mogen allen, die het merkteken dragen van het doopsel en die leven uit de christelijke hoop, mogen allen tenslotte, die met ons verbonden zijn door het geloof in God, hun gebed met het onze verenigen om van de hemel de gave van de vrede te verkrijgen, van een vrede, die dan alleen waarachtig en duurzaam zal zijn, als hij steunt op rechtvaardigheid en billijkheid. En moge over allen, die deze vrede tot stand brengen, voor allen, die met een oprecht hart werken aan het waarachtig welzijn van de mensen, de overvloedige zegen neerdalen, die wij hun met liefde schenken in de naam van Hem, die de "Vorst van de Vrede" (Jes. 9, 6) wilde genoemd worden.

Document

Naam: SEIGNEUR, ECOUTè
Tot de volken en de regeerders voor het behoud van de vrede
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 oktober 1962
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0739, NV Gooi & Sticht-Hilversum, p. 58-60
Vert.: Dr. M.H.Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahman C.ss.R.
Bewerkt: 11 maart 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam