• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals de andere sacramenten deelt ook het huwelijk de genade mee. De laatste bron van die genade is het door Jezus Christus voltrokken heilswerk, en niet alleen het geloof van degenen die het ontvangen. Dit betekent echter niet dat het sacrament van het huwelijk genade zou schenken buiten of zonder het geloof. Daaruit volgt, overeenkomstig de klassieke beginselen, dat het geloof wordt voorondersteld bij wijze van dispositieve oorzaak van de vruchtbare uitwerking van het sacrament. Maar anderzijds gaat de geldigheid van het sacrament niet noodzakelijk gepaard met zijn vruchtbare uitwerking. Het geval van de "niet-gelovige gedoopten" stelt heden een nieuw theologisch probleem en een ernstig pastoraal dilemma, voornamelijk wanneer de afwezigheid, of zelfs de weigering van het geloof patent is. De vereiste bedoeling, nl. te doen wat Christus en de Kerk doen, is de minimum-voorwaarde opdat, uit het oogpunt van het sacrament, er werkelijk een "menselijke daad" wordt gesteld. Zeker, de vraag omtrent de bedoeling moet men niet verwarren met het probleem van het persoonlijk geloof der huwelijkspartners. Toch kan ze er niet volledig van worden gescheiden. Uiteindelijk wordt uit een levendig geloof de echte bedoeling geboren en wordt ze erdoor gevoed. Waar er dus geen spoor van geloof als dusdanig (in de zin van "gelovigheid", d.w.z. bereidheid tot geloven), noch enig verlangen naar genade en naar het heil wordt gevonden, rijst er twijfel over het feit of bovengenoemde algemene en echt sacramentele bedoeling inderdaad aanwezig is of niet, en of het huwelijk geldig werd gesloten of niet. Het persoonlijk geloof van de contractanten maakt, zoals gezegd, niet de sacramentaliteit van het huwelijk uit, maar bij afwezigheid van persoonlijk geloof komt de geldigheid van het sacrament in het gedrang.

Dit feit roept nieuwe vragen op, waarop tot nog toe geen bevredigend antwoord kon worden gegeven; in verband met het christelijk huwelijk brengt het nieuwe pastorale verantwoordelijkheden mee. ,,Vooral zullen de pastoors het geloof van de verloofden trachten te ontwikkelen en te voeden: want het huwelijkssacrament veronderstelt en vereist het geloof" ( Ordo celebrandi matrimonium. Praenotanda, nr. 7).

Document

Naam: DE KATHOLIEKE LEER OVER HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
A. De tekst met de Internationale Theologische Commissie in forma specifica goedgekeurde thesen
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Ph. Delhaye, Algemeen Secretaris ITC
Datum: 1 januari 1977
Copyrights: © 1978, Communio dl 5, p. 383-392
Bewerkt: 24 juni 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam