• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze viering vindt plaats in de context van het Jaar van het Geloof dat 11 oktober jongstleden is begonnen, de dag dat het vijftig jaar geleden was dat het Tweede Vaticaanse Concilie werd geopend. De eenheid in hetzelfde geloof is de basis voor de oecumene. De eenheid is een geschenk van God dat onlosmakelijk met het geloof is verbonden. De heilige Paulus zegt het treffend: “Eén lichaam en éen geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.” (Ef. 4, 4-6). De doop als getuigenis van het geloof in God, - Vader en Schepper, die zich in zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard en de levend en heilig makende Geest heeft uitgestort, - verenigt alle Christenen. Zonder dat geloof, - dat vooral een geschenk van God is maar ook antwoord van de mens -, wordt de oecumenische beweging een soort van “verdrag” om een gemeenschappelijk belang na te streven. Het Tweede Vaticaanse Concilie herinnert ons eraan, dat hoe inniger de eenheid van de gemeenschap is die zich verenigd met de Vader, het Woord en de Heilige Geest, des te inniger en gemakkelijker zal ze in staat zijn de innerlijke gebroederlijkheid te verdiepen. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 7 De doctrinaire kwesties die ons nog steeds verdelen mogen we niet geringschatten of bagatelliseren, nee, we moeten ze juist stoutmoedig aanpakken in een geest van gebroederlijkheid en wederzijds respect. Wanneer de dialoog de prioriteiten van het geloof weerspiegelt wordt het mogelijk ons open te stellen voor God in de overtuiging dat wij alleen niet in staat zijn de volledige eenheid te bereiken, maar dat het de Heilige Geest is die haar zal bewerken. Die maakt het ook mogelijk de geestelijke rijkdom te begrijpen die al aanwezig is in de verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen.

Document

Naam: WANDELEN MET GOD, OPDAT DE WERELD KAN GELOVEN
Tijdens de 2e Vesper van het feest van de Bekering van de Heilige Apostel Paulus - In de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren - Afsluiting van de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 januari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam