• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Jaar van het Geloof dat nu bezig is, is een gunstige gelegenheid om de diaconie van de naastenliefde in onze Kerkgemeenschappen intenser te beleven, om een goede Samaritaan voor de andere te zijn, voor degene die naast ons staat. Daarom zou ik onder de talloze figuren in de Kerkgeschiedenis, er enkele naar voor willen halen die zieken geholpen hebben om het lijden naar waarde te schatten op menselijk en geestelijk vlak zodat zij een voorbeeld en stimulans zouden zijn. De heilige Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn, “expert in scientia amorisH. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 42, wist “een diepe eenheid met het lijden van Jezus” te beleven in de ziekte die haar “door veel lijden naar de dood” zou leiden. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, H. Theresia van Lisieux (6 apr 2011), 3 De eerbiedwaardige Luigi Novarese, die velen zich vandaag nog levendig herinneren, voelde in de uitoefening van zijn ambt op bijzondere wijze het belang aan van het gebed voor en met zieken en mensen die lijden, die hij dikwijls in Mariaheiligdommen begeleidde, vooral de grot van Lourdes. Door naastenliefde gedreven, wijdde Raoul Follereau zijn leven aan de verzorging van mensen met de ziekte van Hansen, tot in de meest afgelegen plaatsen van de planeet, en bevorderde onder meer de Wereldmelaatsendag. De zalige H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Zaligverklaring Moeder Teresa van Calcutta
(19 oktober 2003)
begon haar dag steeds met Jezus in de Eucharistie, om vervolgens met de rozenkrans in de hand, de straat op te gaan om de Heer te ontmoeten en te dienen in degenen die lijden, vooral in hen die “niet gewild, niet bemind, niet verzorgd” worden. Ook de heilige Anna Schäffer van Mindelstetten wist op voorbeeldige manier haar lijden met dat van Christus te verenigen: “de ziekenkamer werd een kloostercel en lijden werd missionaire dienstbaarheid … Door de dagelijkse communie gesterkt, werd zij door haar gebed een onvermoeibare voorspreekster en een spiegel van Gods liefde voor velen op zoek naar raad”. Paus Benedictus XVI, Homilie, Tijdens H. Mis, waaronder de 7 zaligverklaringen, "Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Mc. 10, 45) (21 okt 2012), 11 In het Evangelie duikt de figuur van de heilige Maagd Maria op, die Haar lijdende Zoon volgt tot aan het hoogste offer op Golgotha. Zij verliest nooit de hoop op Gods overwinning op het kwaad, op lijden en dood en Zij weet Gods Zoon met dezelfde tederheid vol geloof en liefde te ontvangen zowel wanneer Hij geboren wordt in de grot van Bethlehem als wanneer Hij sterft op het kruis. Haar vast vertrouwen in Gods macht wordt belicht door de verrijzenis van Christus, die hoop geeft aan wie lijdt en de zekerheid van de nabijheid en vertroosting van de Heer vernieuwt.

Document

Naam: “GA DAN EN DOET GIJ EVENZO” (LC. 10,37)
Boodschap voor de 21e Wereld Ziekendag, 11 februari 2013 - Altötting
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 januari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam