• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jullie dierbare peters en meters

hebt de belangrijk opdracht bij de opvoeding van de ouders mee te helpen en ook jullie getuigenis van het geloof te geven in dienst van het Evangelie als deze kinderen opgroeien in een vriendschap met de Heer die steeds dieper gaat. Mogen jullie hun altijd het goede voorbeeld geven door de christelijke deugden. Het is niet eenvoudig om open en zonder compromissen te laten zien wat je gelooft, vooral binnen de context waarbinnen we vandaag leven, gegeven de samenleving die vaak diegenen die het geloof in Jezus leven niet modieus vinden en niet van deze tijd. Gegeven die mentaliteit kan zich ook bij christenen het risico voordoen de band met Jezus als een beperking te zien, als iets wat ons belast en met onze zelfontplooiing in strijd is. "God wordt dan als een begrenzing van onze vrijheid gezien, een barrière die nog te nemen is zodat de mens pas echt volledig zichzelf kan zijn." Paus Benedictus XVI, Boek, Deel III, Jezus van Nazareth - Proloog en de kindheidsjaren (21 nov 2012). p. 101, Italiaanse uitgave Maar zo is het niet. Deze kijk op de dingen toont dat men niets begrepen heeft van de band met God. Want hoe verder men voort gaat op de weg van het geloof des te meer begrijpt men hoe Jezus in ons de bevrijdende handeling van de liefde van God voltrekt die ons weg leidt uit ons egoïsme en uit ons gericht zijn op ons zelf. Hij wil ons leiden naar een vol leven, verenigd met God en open naar de naaste. "God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (Joh. 4, 16). Deze woorden laten heel duidelijk het centrum zien van het christelijke geloof: het beeld van God en het daaruit voortkomende beeld van de mens en zijn weg.” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 1

Document

Naam: DOOR DE DOOP WEDERGEBOREN ALS KINDEREN VAN GOD
Zondag "Doop van de Heer" (Jaar C, 2013), waaronder de ritus van het Doopsel toegediend aan 20 kinderen - Sixtijnse Kapel
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 januari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam