• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En er zijn zoveel van deze mensen! Ze mogen niet worden vergeten, beter nog zij moeten worden herdacht en hun leven vastgelegd. Vele namen zijn onbekend; sommige namen zijn gedenigreerd door hun vervolgers, die probeerden schande aan het martelaarschap toe te voegen; andere namen zijn verzwegen door hun beulen. Maar de Christenen bewaren de herinnering van een groot aantal van hen. Dit is gebleken door de talrijke verzoeken bij de uitnodiging om niet te vergeten, ontvangen door de "Nieuwe Martelaren" Commissie binnen het Comité voor het Grote Jubeljaar. De Commissie heeft hard gewerkt om de kerkelijke herinnering te verrijken en bij te werken met de getuigenissen van al deze mensen, zelfs van degenen die onbekend zijn, die "zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus" (Hand. 15, 26). Ja, zoals de Orthodoxe Aartsbisschop Benjamin van Sint Petersburg, gemarteld in 1922, schreef op de avond van zijn executie: "De tijden zijn veranderd en het is mogelijk geworden veel te lijden uit liefde voor Christus..". Met dezelfde overtuiging verklaarde de Lutheraan Pastoor Paul Schneider vanuit zijn cel in Buchenwald eens te meer in de aanwezigheid van zijn bewakers: "Aldus zegt de Heer: Ik ben de Verrijzenis en het Leven!"

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere Kerken en Geestelijke Gemeenschappen geven de viering van vandaag bijzondere betekenis en welsprekendheid in dit Jubeljaar 2000. Het toont aan dat het voorbeeld van de heldhaftige getuigen van het geloof werkelijk kostbaar is voor alle Christenen. De twintigste eeuw, waarin haast alle Kerken en Geestelijke Gemeenschappen vervolging hebben gekend, verenigt Christenen in hun lijden en maakt hun gedeelde opoffering tot een teken van hoop voor de tijden die komen.

Deze broeders en zusters in geloof tot wie wij ons vandaag in dankbaarheid en met verering wenden, staan als een onmetelijk panorama van christelijke Menselijkheid in de twintigste eeuw, een panorama van het Evangelie van de Zaligsprekingen, gaven hun leven door bloedvergieten.

Document

Naam: OECUMENISCHE GEDACHTENIS VAN DE GETUIGEN VAN HET GELOOF IN DE TWINTIGSTE EEUW
Derde Zondag van Pasen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 mei 2000
Copyrights: © Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam