• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het recht om de Paus te kiezen behoort uitsluitend toe aan de Kardinalen van de Heilige Roomse Kerk, met uitzondering van degenen die hun tachtigste verjaardag hebben bereikt vóór de dag van de dood van de Paus of vóór de dag waarop de Apostolische Stoel vacant wordt. Het maximum aantal kieskardinaal mag niet meer dan honderdtwintig bedragen. Het recht op actieve verkiezing door een andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder of de tussenkomst van een lekenmacht van welke rang of orde is dan ook absoluut uitgesloten.

If the Apostolic See should become vacant during the celebration of an Ecumenical Council or of a Synod of Bishops being held in Rome or in any other place in the world, the election of the new Pope is to be carried out solely and exclusively by the Cardinal electors indicated in No. 33, and not by the Council or the Synod of Bishops. For this reason I declare null and void acts which would in any way temerariously presume to modify the regulations concerning the election or the college of electors. Moreover, in confirmation of the provisions of Canons Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
and Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
of the Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
and of Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
of the Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
in this regard, a Council or Synod of Bishops, at whatever point they have reached, must be considered immediately suspended ipso iure, once notification is received of the vacancy of the Apostolic See. Therefore without any delay all meetings, congregations or sessions must be interrupted, and the preparation of any decrees or canons, together with the promulgation of those already confirmed, must be suspended, under pain of nullity of the same. Neither the Council nor the Synod can continue for any reason, even though it be most serious or worthy of special mention, until the new Pope, canonically elected, orders their resumption or continuation.

Geen enkele kieskardinaal mag van zowel het actief als het passief kiesrecht om geen enkele reden of door geen enkele oorzaak worden uitgesloten, onverlet hetgeen is voorgeschreven bij nrs. 40 en 75 van deze Constitutie.

Zie ook:

Onderstreept de toevoeging door Paus Benedictus XVI met het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013) bepaald.

A Cardinal of Holy Roman Church who has been created and published before the College of Cardinals thereby has the right to elect the Pope, in accordance with the norm of No. 33 of the present Constitution, even if he has not yet received the red hat or the ring, or sworn the oath. On the other hand, Cardinals who have been canonically deposed or who with the consent of the Roman Pontiff have renounced the cardinalate do not have this right. Moreover, during the period of vacancy the College of Cardinals cannot readmit or rehabilitate them.

Ik verorden bovendien dat vanaf het ogenblik waarop de Apostolische Stoel legitiem vacant is, men vijftien volle dagen wacht op de afwezigen alvorens het conclaaf te beginnen; wij laten overigens aan het college van kardinalen de mogelijkheid om het begin van het conclaaf te vervroegen, als vaststaat dat alle kieskardinalen aanwezig zijn, evenals de mogelijkheid het begin van de verkiezing, als er graverende motieven zijn, enkele dagen te verschuiven. Echter na het verstrijken van maximaal twintig dagen vanaf het begin van de sede vacante zijn alle aanwezige kieskardinalen gehouden over te gaan tot de verkiezing.

Zie ook:

Onderstreept de toevoeging door Paus Benedictus XVI met het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

Alle kieskardinalen, voor de verkiezing van een nieuwe Paus bijeengeroepen door de Kardinaal-deken of een andere Kardinaal in zijn naam, dienen te gehoorzamen, op basis van een heilige gehoorzaamheid, op de aankondiging van de bijeenroeping en naar de voor dat doel aangewezen plek te gaan, tenzij hij verhinderd is door ziekte of een ander ernstig beletsel, wat echter als zodanig erkend moet worden door het College van Kardinalen.

Echter, zou een kieskardinaal arriveren "re integra", dat is voordat er een nieuwe Herder voor de Kerk gekozen is, moet hem toegestaan worden om deel te nemen aan de verkiezing vanaf het stadium waarin dit reeds bereikt heeft.

Als een kiesgerechtigde kardinaal zou weigeren om Vaticaanstad in te gaan om deel te nemen aan de verkiezing, of vervolgens, wanneer de verkiezing eenmaal begonnen is, zou weigeren aanwezig te blijven en af te zien van zijn functie, zonder duidelijke redenen van een, door een onder ede staande dokter, vastgestelde ziekte en bevestigd door de meerderheid van de kiezers, zullen de overige kardinalen vrijelijk voortgaan met de verkiezing, zonder op hem te wachten of hem opnieuw toe te laten. Als echter een kieskardinaal gedwongen is om Vaticaanstad te verlaten vanwege ziekte, kan de verkiezing doorgaan zonder zijn stem te verlangen. Als hij echter weer wenst plaats te nemen bij de verkiezing, omdat zijn gezondheid hersteld is of zelfs daarvoor, moet hij worden toegelaten.

Voorts, indien een kieskardinaal Vaticaanstad verlaat om een ernstige reden, als zodanig vastgesteld door de meerderheid van de keizers, kan hij terugkeren om opnieuw deel te nemen aan de verkiezing.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam