• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de dood van de Paus houden, conform de bepalingen van H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
, alle hoofden van de Dicasteries van de Romeinse Curie - de kardinaal-staatssecretaris en de kardinaal-prefecten, de aartsbisschoppresidenten, samen met de leden van die dicasterieën - op hun functie uit te oefenen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Camerlengo van de Heilige Roomse Kerk en de Grote Penitentiaire, die hun gewone functies blijven uitoefenen, waarbij de onderwerpen voorgelegd worden aan het College van Kardinalen, die anders naar de Heilige Vader worden verwezen.

Overeenkomstig de Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Vicariae Potestatis in Urbe
Enkele wijzigingen voor het vicariaat van Rome (6 januari 1977)
H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Enkele wijzigingen voor het vicariaat van Rome, Vicariae Potestatis in Urbe (6 jan 1977), 2. § 1 blijft de kardinaal vicaris-generaal van het bisdom Rome tijdens het vacant zijn van de Apostolische Stoel in functie, evenals de kardinaal-aartspriester van het Vaticaanse Basiliek en vicaris-generaal voor Vaticaanstad voor zijn rechtsgebied.

Mochten de functies van Camerlengo van de Heilige Roomse Kerk of van de Groot-Penitentiair vacant zijn ten tijde van de dood van de Paus, of mochten ze vrijkomen vóór de verkiezing van zijn opvolger, dan zal het College van Kardinalen zo snel mogelijk de kardinaal, of kardinalen in het voorkomend geval, kiezen die deze functies zal bekleden tot de verkiezing van de nieuwe Paus. In elk van de twee genoemde gevallen vindt de verkiezing plaats door een geheime stemming door alle aanwezige kardinaal-kiezers, door gebruik te maken van stembiljetten die worden verspreid en verzameld door de ceremoniemeesters. De stembiljetten worden vervolgens geopend in aanwezigheid van de Camerlengo en van de drie kardinaal-assistenten, als het erom gaat de Groot-Penitentiair te kiezen; als het gaat om het kiezen van de Camerlengo, worden ze geopend in aanwezigheid van de genoemde drie kardinalen en van de secretaris van het College van Kardinalen. Degene die het grootste aantal stemmen krijgt, wordt gekozen en zal ipso facto alle relevante faculteiten genieten. In het geval van een gelijk aantal stemmen, zal de kardinaal die tot de hogere Orde behoort of, indien beiden in dezelfde Orde zijn, degene die het eerst tot Kardinaal is gecreëerd, worden benoemd. Tot de Camerlengo is gekozen, worden zijn functies uitgevoerd door de Deken of, indien hij afwezig is of op wettige wijze wordt belemmerd, door de Subdeken of door de oudste Kardinaal volgens de gebruikelijke rangorde, in overeenstemming met art. 9 van deze Constitutie, die onverwijld de beslissingen kan nemen die de omstandigheden vereisen.

If during the vacancy of the Apostolic See the Vicar General for the Diocese of Rome should die, the Vicegerent in office at the time shall also exercise the office proper to the Cardinal Vicar in addition to the ordinary vicarious jurisdiction which he already holds. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Enkele wijzigingen voor het vicariaat van Rome, Vicariae Potestatis in Urbe (6 jan 1977), 2. § 4 Should there not be a Vicegerent, the Auxiliary Bishop who is senior by appointment will carry out his functions.

As soon as he is informed of the death of the Supreme Pontiff, the Camerlengo of Holy Roman Church must officially ascertain the Pope's death, in the presence of the Master of Papal Liturgical Celebrations, of the Cleric Prelates of the Apostolic Camera and of the Secretary and Chancellor of the same; the latter shall draw up the official death certificate. The Camerlengo must also place seals on the Pope's study and bedroom, making provision that the personnel who ordinarily reside in the private apartment can remain there until after the burial of the Pope, at which time the entire papal apartment will be sealed; he must notify the Cardinal Vicar for Rome of the Pope's death, whereupon the latter shall inform the People of Rome by a special announcement; he shall notify the Cardinal Archpriest of the Vatican Basilica; he shall take possession of the Apostolic Palace in the Vatican and, either in person or through a delegate, of the Palaces of the Lateran and of Castel Gandolfo, and exercise custody and administration of the same; he shall determine, after consulting the heads of the three Orders of Cardinals, all matters concerning the Pope's burial, unless during his lifetime the latter had made known his wishes in this regard; and he shall deal, in the name of and with the consent of the College of Cardinals, with all matters that circumstances suggest for safeguarding the rights of the Apostolic See and for its proper administration. During the vacancy of the Apostolic See, the Camerlengo of Holy Roman Church has the duty of safeguarding and administering the goods and temporal rights of the Holy See, with the help of the three Cardinal Assistants, having sought the views of the College of Cardinals, once only for less important matters, and on each occasion when more serious matters arise.

The Cardinal Major Penitentiary and his Officials, during the vacancy of the Apostolic See, can carry out the duties laid down by my Predecessor Pius XI in the Apostolic Constitution Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Quae divinitus
Over de Apostolische Prenitentiarus (25 maart 1935)
of 25 March 1935, Vgl. Paus Pius XI, Apostolische Constitutie, Over de Apostolische Prenitentiarus, Quae divinitus (25 mrt 1935), 12 and by myself in the Apostolic Constitution H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 117

The Dean of the College of Cardinals, for his part, as soon as he has been informed of the Pope's death by the Cardinal Camerlengo or the Prefect of the Papal Household, shall inform all the Cardinals and convoke them for the Congregations of the College. He shall also communicate news of the Pope's death to the Diplomatic Corps accredited to the Holy See and to the Heads of the respective Nations.
During the vacancy of the Apostolic See, the Substitute of the Secretariat of State, the Secretary for Relations with States and the Secretaries of the Dicasteries of the Roman Curia remain in charge of their respective offices, and are responsible to the College of Cardinals.
In the same way, the office and attendant powers of Papal Representatives do not lapse.
The Almoner of His Holiness will also continue to carry out works of charity in accordance with the criteria employed during the Pope's lifetime. He will be dependent upon the College of Cardinals until the election of the new Pope.
During the vacancy of the Apostolic See, all the civil power of the Supreme Pontiff concerning the government of Vatican City State belongs to the College of Cardinals, which however will be unable to issue decrees except in cases of urgent necessity and solely for the time in which the Holy See is vacant. Such decrees will be valid for the future only if the new Pope confirms them.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 11 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam