• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In conformity with the provisions of No. 52, the Cardinal Dean or the Cardinal who has precedence by order and seniority, will read aloud the following formula of the oath:

We, the Cardinal electors present in this election of the Supreme Pontiff promise, pledge and swear, as individuals and as a group, to observe faithfully and scrupulously the prescriptions contained in the Apostolic Constitution of the Supreme Pontiff John Paul II, H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
, published on 22 February 1996. We likewise promise, pledge and swear that whichever of us by divine disposition is elected Roman Pontiff will commit himself faithfully to carrying out the munus Petrinum of Pastor of the Universal Church and will not fail to affirm and defend strenuously the spiritual and temporal rights and the liberty of the Holy See. In a particular way, we promise and swear to observe with the greatest fidelity and with all persons, clerical or lay, secrecy regarding everything that in any way relates to the election of the Roman Pontiff and regarding what occurs in the place of the election, directly or indirectly related to the results of the voting; we promise and swear not to break this secret in any way, either during or after the election of the new Pontiff, unless explicit authorization is granted by the same Pontiff; and never to lend support or favour to any interference, opposition or any other form of intervention, whereby secular authorities of whatever order and degree or any group of people or individuals might wish to intervene in the election of the Roman Pontiff.

Each of the Cardinal electors, according to the order of precedence, will then take the oath according to the following formula:

And I, N. Cardinal N., do so promise, pledge and swear. Placing his hand on the Gospels, he will add: So help me God and these Holy Gospels which I touch with my hand.

Alinea's in de marge van alinea 53

Nadat volgens de voorgeschreven riten de uitvaart van de overleden Paus is gevierd, komen na voorbereiding van hetgeen noodzakelijk is voor een geregeld verloop van de verkiezing, alle kiesKardinalen op de dag, zoals bepaald bij nr. 37 van onderhavige Constitutie, bijeen voor het begin van het conclaaf in de basiliek van de heilige Petrus in het Vaticaan, of elders al naargelang tijd en plaats deel te nemen aan een plechtige Eucharistieviering met de votiefmis 'Pro elegendo Papa'  - 'Voor de keuze van een Paus'. Missale Romanum, nr. 4, p. 795 Dit dient op een passend uur in de morgen te worden gedaan, zodat in de middag hetgeen in de volgende nummers van deze Constitutie wordt voorgeschreven, kan plaatsvinden.

De wezenlijke onderdelen van het conclaaf blijven bestaan, maar de minder belangrijke onderdelen, die door de wijzigingen van de omstandigheden van het doel, waarvoor ze dienden, niet meer nodig zijn, worden aangepast. Met deze Constitutie bepaal ik en schrijf ik voor dat de verkiezing van de Paus, in overeenstemming met de voorschriften van de volgende nummers, uitsluitend in de Sixtijnse Kapel van het Apostolische Paleis in Vaticaanstad gehouden wordt. Daartoe wordt de Sixtijnse Kapel een absoluut afgesloten gebied tot het einde van de verkiezing, zodat totale geheimhouding is gegarandeerd met betrekking tot alles wat gezegd en gedaan is, dat op enigerlei wijze verbonden is met de verkiezing van de Paus.

Daarom zal het de zorg van het college van Kardinalen, werkend onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Camerlengo, bijgestaan door de bijzondere Congregatie, waarvan sprake is bij nr. 7 van onderhavige Constitutie, zijn dat binnen de genoemde kapel en belendende percelen alles tevoren in gereedheid is gebracht, ook met de externe hulp van de vice-Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, zodat een reguliere verkiezing en discretie in dezen gegarandeerd zijn.

In het bijzonder moeten zorgvuldige en strenge controles uitgevoerd worden met de hulp van betrouwbare personen met bewezen technische kennis, om te verzekeren dat in die ruimten geen audiovisueel apparaten in het geheim geïnstalleerd zijn, die van binnenuit iets kunnen registreren en dit naar buiten kunnen brengen.

Zie ook:

Onderstreept wijziging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

When the Cardinal electors have arrived in the Sistine Chapel, in accordance with the provisions of No. 50, and still in the presence of those who took part in the solemn procession, they shall take the oath, reading aloud the formula indicated in No. 53.

The Cardinal Dean, or the Cardinal who has precedence by order and seniority in accordance with the provisions of No. 9 of the present Constitution, will read the formula aloud; then each of the Cardinal electors, touching the Holy Gospels, will read and recite the formula, as indicated in the following Number.

When the last of the Cardinal electors has taken the oath, the Master of Papal Liturgical Celebrations will give the order Extra omnes, and all those not taking part in the Conclave must leave the Sistine Chapel.

The only ones to remain in the Chapel are the Master of Papal Liturgical Celebrations and the ecclesiastic previously chosen to preach to the Cardinal electors the second meditation, mentioned in No. 13 d), concerning the grave duty incumbent on them and thus on the need to act with right intention for the good of the Universal Church, solum Deum prae oculis habentes.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 11 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam