• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De wezenlijke onderdelen van het conclaaf blijven bestaan, maar de minder belangrijke onderdelen, die door de wijzigingen van de omstandigheden van het doel, waarvoor ze dienden, niet meer nodig zijn, worden aangepast. Met deze Constitutie bepaal ik en schrijf ik voor dat de verkiezing van de Paus, in overeenstemming met de voorschriften van de volgende nummers, uitsluitend in de Sixtijnse Kapel van het Apostolische Paleis in Vaticaanstad gehouden wordt. Daartoe wordt de Sixtijnse Kapel een absoluut afgesloten gebied tot het einde van de verkiezing, zodat totale geheimhouding is gegarandeerd met betrekking tot alles wat gezegd en gedaan is, dat op enigerlei wijze verbonden is met de verkiezing van de Paus.

Daarom zal het de zorg van het college van Kardinalen, werkend onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Camerlengo, bijgestaan door de bijzondere Congregatie, waarvan sprake is bij nr. 7 van onderhavige Constitutie, zijn dat binnen de genoemde kapel en belendende percelen alles tevoren in gereedheid is gebracht, ook met de externe hulp van de vice-Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, zodat een reguliere verkiezing en discretie in dezen gegarandeerd zijn.

In het bijzonder moeten zorgvuldige en strenge controles uitgevoerd worden met de hulp van betrouwbare personen met bewezen technische kennis, om te verzekeren dat in die ruimten geen audiovisueel apparaten in het geheim geïnstalleerd zijn, die van binnenuit iets kunnen registreren en dit naar buiten kunnen brengen.

Zie ook:

Onderstreept wijziging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

Alinea's in de marge van alinea 51

Nadat volgens de voorgeschreven riten de uitvaart van de overleden Paus is gevierd, komen na voorbereiding van hetgeen noodzakelijk is voor een geregeld verloop van de verkiezing, alle kiesKardinalen op de dag, zoals bepaald bij nr. 37 van onderhavige Constitutie, bijeen voor het begin van het conclaaf in de basiliek van de heilige Petrus in het Vaticaan, of elders al naargelang tijd en plaats deel te nemen aan een plechtige Eucharistieviering met de votiefmis 'Pro elegendo Papa'  - 'Voor de keuze van een Paus'. Missale Romanum, nr. 4, p. 795 Dit dient op een passend uur in de morgen te worden gedaan, zodat in de middag hetgeen in de volgende nummers van deze Constitutie wordt voorgeschreven, kan plaatsvinden.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 11 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam