• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals het Concilie herhaalt, maakt ook de liturgische handeling van de Kerk deel uit van haar bijdrage aan het beschavingswerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 58. nr. 4. De liturgie is immers de viering van de centrale gebeurtenis van de mensengeschiedenis, het verlossend offer van Christus. Hierdoor getuigt de Kerk van de liefde waarmee God de mensheid bemint; Zij getuigt dat het leven van de mens een zin heeft en dat de mens geroepen wordt deel te hebben aan het verheerlijkte leven van de Drie-ene God. De mensheid heeft nood aan dit getuigenis. Zij heeft er nood aan om, doorheen de liturgische vieringen, te zien welk inzicht de Kerk heeft omtrent de heerschappij van God en waardigheid van de mens. Zij heeft het recht om te kunnen onderscheiden – naast de grenzen die altijd kenmerkend zullen zijn voor de riten en de ceremonies van de Kerk – dat Christus “aanwezig is in het offer van de Mis en in de persoon van de bedienaar Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7. In het besef van de zorg waarmee jullie proberen de liturgische vieringen te omringen, spoor ik jullie aan de kunst van het vieren te bevorderen, jullie priesters in deze zin bij te staan en onophoudelijk te werken aan de liturgische vorming van de priesters en de gelovigen. Het respect voor de vastgestelde normen is de uitdrukking van de liefde en de trouw aan het geloof van de Kerk en aan de genadeschat die Zij bewaart en doorgeeft. De schoonheid van de vieringen, méér dan de vernieuwingen en de subjectieve aanpassingen, is hetgeen er voor zorgt dat de evangelisatie blijvend en doeltreffend is.

Document

Naam: TOT DE FRANSE BISSCHOPPEN BIJ GELEGENHEID VAN HUN BEZOEK "AD LIMINA"
(fragment)
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 november 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: tridentijnsemis.blogspot.nl; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam