• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U bent nog altijd arbeiders of bent het geweest. Aan de werkbank, in velerlei werkzaamheden in de handels- en toeristensector hebt u de beste krachten van uw leven besteed door ze te richten op de groei van uw waardigheid en uw mens-zijn. En nu, ook al draagt uw federatie de officiële titel van 'bejaarden', kan daardoor de kring van uw werkzaamheden niet als gesloten worden beschouwd.

Het onderwerp dat u ter overweging wordt voorgelegd is niet van geringe betekenis en raakt een van de vitale, dikwijls dramatische kernpunten van de hedendaagse samenleving. Het is een grondprobleem: dat van werk hebben. Het is een probleem dat bijzonder pijnlijk wordt, wanneer jongeren worden getroffen met alle gevolgen welke eruit voortkomen in de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving. Maar het is dat ook in bepaalde opzichten voor de bejaarden die, wanneer zij een bepaalde leeftijdsgrens hebben bereikt, van de ene kant hun plaats aan jongere krachten moeten afstaan, maar van de andere kant, wanneer zij hun bijdrage nog kunnen leveren, niet mogen worden opgesloten in de hoek van gedwongen werkloosheid. Dat zou een dubbel, zowel menselijk als sociaal nadeel zijn. De gemeenschap mag zich niet beroven van de rijkdom aan ervaring van de bejaarden, en dezen kunnen en mogen hun mens-zijn niet verarmen. Zoals ik in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
heb geschreven, is de arbeid een goed voor de mens, omdat de mens door de arbeid ook zichzelf verwezenlijkt als mens, ja, 'hij wordt meer mens' in zekere zin'. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 9 Op elke leeftijd kan men namelijk groeien in menselijkheid, in meer zijn.

In dit opzicht gaan ook voor uw organisatie nieuwe horizonten en zeer brede terreinen open door de bestaande mogelijkheden tot werkzaamheid op nationaal en plaatselijk vlak uit te buiten, op vindingrijke wijze nieuwe aan te pakken, terwijl men steeds de menselijke ontwikkeling voor ogen houdt onder het dubbele aspect van voortdurende vorming en van dienstbaarheid aan de gemeenschap door een nieuwe impuls aan de vormen van vrijwilligerswerk te geven. Er bestaan velerlei sectoren die nog onbezet zijn, waar de bejaarde zich zou kunnen inzetten met werkzaamheden die aan zijn leeftijd en ervaring zijn aangepast. Dat zou een enorm voordeel blijken tot nut van allen, zowel van personen als van de gemeenschap. 

Document

Naam: DE ROL VAN DE BEJAARDE IN GEZIN EN SAMENLEVING BEVORDEREN
Tot de leden van de Italiaanse Nationale Federatie van bejaarden uit de sectoren handel en toerisme
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 april 1982
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam