• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eén van de dragende ideeën van de hernieuwde impuls die het Tweede Vaticaans Concilie aan de evangelisatie heeft gegeven is dat van de universele roeping tot heiligheid, die als zodanig alle Christenen betreft. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39-42 De heiligen zijn de ware protagonisten van de evangelisatie in al haar uitdrukkingsvormen. Zij zijn in het bijzonder ook de pioniers en de trekkrachten van de evangelisatie: met hun voorspraak en met het voorbeeld van hun leven, aandachtig voor de fantasie van de Heilige Geest, laten ze aan onverschillige of zelfs vijandige mensen de schoonheid van het Evangelie en van de gemeenschap in Christus zien, en nodigen ze de – als het ware - lauwe Christenen uit met de vreugde van geloof, hoop en liefde te leven en de “smaak” voor het Woord van God en de Sacramenten weer te ontdekken, in het bijzonder voor het Brood des levens, de Eucharistie. Heilige mannen en vrouwen bloeien onder de edelmoedige missionarissen die de Blijde Boodschap aan de niet-christenen verkondigen, van oudsher in de missielanden en momenteel in alle plaatsen waar niet-christelijke mensen leven. De heiligheid kent geen culturele, sociale, politieke of religieuze barrières. Haar taal – die van de liefde en de waarheid – is begrijpelijk voor alle mensen van goede wil en brengt hen dichter tot Jezus Christus, de onuitputtelijke bron van nieuw leven.

Document

Naam: SCHOONHEID VAN HET EVANGELIE
Tijdens de opening van de 13e Bisschoppensynode "Over de nieuwe evangelisatie" en proclamatie tot "Kerkleraar" van de H. Johannes van Avila en de H. Hildegard van Bingen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / © 2013, Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam