• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu zou ik kort de “nieuwe evangelisatie” willen overwegen, en haar vergelijken met de gewone evangelisatie en met de missie ad gentes (tot de volkeren). De Kerk bestaat om te evangeliseren. Trouw aan het bevel van de Heer Jezus Christus, zijn zijn leerlingen de hele wereld ingegaan om de Blijde Boodschap te verkondigen, overal christelijke gemeenschappen stichtend. Met de tijd zijn dit goed georganiseerde Kerken geworden met talrijke gelovigen. In bepaalde tijdperken heeft de goddelijke Voorzienigheid een hernieuwd dynamisme van de evangeliserende activiteit van de Kerk opgewekt. We hoeven maar te denken aan de evangelisatie van de Angelsaksische volken of die van de Slavische, of aan de overdracht van het Evangelie in het Amerikaanse continent, en verder aan de missionaire perioden voor de volken van Afrika, Azië en Oceanië. Tegen deze dynamische achtergrond kijk ik ook graag naar de twee lichtende figuren die ik zonet tot Kerkleraar heb uitgeroepen: de heilige Johannes van Avila en de Paus Benedictus XVI - Apostolische Brief
Lux sui populi
De verheffing van de H. Hildegard van Bingen tot kerklerares (7 oktober 2012)
. Ook in onze tijd heeft de Heilige Geest in de Kerk een nieuw elan opgewekt voor de verkondiging van de Blijde Boodschap, een spirituele en pastorale dynamiek die een meer universele uitdrukking en een meer gezaghebbende impuls heeft gekregen in het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Dit hernieuwd dynamisme van de evangelisatie heeft een weldadige invloed op de twee specifieke “takken” die uit haar voortkomen, dat wil zeggen, enerzijds de missio ad gentes (missie tot de volkeren), oftewel de verkondiging van het Evangelie aan hen die Jezus Christus en zijn heilsboodschap nog niet kennen; en anderzijds de nieuwe evangelisatie, hoofdzakelijk gericht op personen die zich, hoewel ze gedoopt zijn, van de Kerk verwijderd hebben en leven zonder zich te baseren op de christelijke praktijk. De synodale Vergadering die vandaag wordt geopend is aan deze nieuwe evangelisatie gewijd, om in deze personen een nieuwe ontmoeting met de Heer te begunstigen, die als enige ons bestaan met een diepe betekenis en vrede vervult; om de herontdekking van het geloof te begunstigen, de bron van Genade die vreugde en hoop in het persoonlijk leven brengt en in het gezinsleven en het sociale leven. Uiteraard mag deze bijzondere oriëntering noch het missionaire elan in eigenlijke zin, noch de gewone activiteit van evangelisatie in onze christelijke gemeenschappen verminderen. In feite vullen de drie aspecten van de éne realiteit van evangelisatie elkaar aan en bevruchten ze elkaar.

Document

Naam: SCHOONHEID VAN HET EVANGELIE
Tijdens de opening van de 13e Bisschoppensynode "Over de nieuwe evangelisatie" en proclamatie tot "Kerkleraar" van de H. Johannes van Avila en de H. Hildegard van Bingen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / © 2013, Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam