• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
‘Confessio’ is de eerste zuil – om het zo te zeggen – van de evangelisatie en de tweede is ‘caritas’. De ‘confessio’ is niet iets abstracts, is ‘caritas’, liefde. Alleen zo is ze werkelijk de weerschijn van de goddelijke waarheid, die als waarheid onscheidbaar ook liefde is. De tekst beschrijft deze liefde met heel krachtige woorden: brand, vuur, ze steekt anderen aan. We hebben een passie die moet groeien vanuit het geloof, die in de liefde vuur moet worden. Jezus heeft ons gezegd: ‘Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait’. Vgl. Lc. 12, 49 Origenes heeft ons een woord van de Heer overgeleverd: ‘Wie dichtbij Mij is, is dichtbij het vuur’. De christen mag niet lauw zijn. De Apocalyps zegt ons dat dat het grootste gevaar voor de christen is: niet dat hij nee zegt, maar dat hij een heel lauw ja zegt. Deze lauwheid brengt het christendom echt in diskrediet. Het geloof moet in ons liefdesvuur worden, vuur dat werkelijk mijn zijn ontsteekt, grote passie van mijn zijn wordt, en zo de naaste aansteekt. Zo gaat de evangelisatie: ‘Accendat ardor proximos’, dat de waarheid in mij liefde worde en deze liefde als een vuur ook de ander aansteke. Alleen in dit de ander aansteken door het vuur van onze liefde, neemt werkelijk de evangelisatie toe, de aanwezigheid van het Evangelie, dat niet meer louter woord is, maar geleefde werkelijkheid.

Document

Naam: ‘GOD HEEFT GESPROKEN. MAAR HOE KOMT DE MENS DAT TE WETEN?’
Bij de eerste sessie van de plenaire vergadering van de Synode - In de synode-aula
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / www.voorhof.net
Vert.: M. Peeters, pr.; alineaverdeling en -nummering, tussentitels: redactie
Vert. Hymne: Dr. J W Schulte, 1965 Declée et Cie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam