• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ADSUMUS
Conciliegebed

Adsumus, Domine Sancte Spiritus,
adsumus peccati quidem immanitate detenti,
sed in nomine tuo specialiter congregati.

Veni ad nos et esto nobiscum
et dignare illabi cordibus nostris.

Doce nos quid agamus,
quo gradiamur et ostende
quid efficere debeamus, ut,
te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus.

Esto solus suggestor
et effector iudiciorum nostrorum,
qui solus cum Deo Patre
et eius Filio nomen possides gloriosum.

Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae
qui summam diligis aequitatem.
Non in sinistrum nos ignorantia trahat,
non favor inflectat,
non acceptio muneris
vel personae corrumpat.

Sed iunge nos tibi efficaciter
solius tuae gratiae dono,
ut simus in te unum
et in nullo deviemus a vero;
quatenus in nomine tuo collecti,
sic in cunctis teneamus cum
moderamine pietatis iustitiam,
ut et hic a te in nullo dissentiat
sententia nostra et in futurum
pro bene gestis consequamur
praemia sempiterna.

Amen.

Present, Heer, Heilige Geest,
wij zijn present, geboeid weliswaar door vele
zonden,
maar toch uitdrukkelijk in uw naam bijeen.

Leer Gìj ons,
wat te doen en hoe te gaan.

Toon Gìj ons,
hoe te handelen, om met uw hulp
in alles aan uw wensen te voldoen.

Wees Gìj alleen
èn voorstel èn besluit van ons beraad.
Gìj die alleen met God Vader
en diens Zoon de glorierijke naam hebt.

Gij, minnaar van het hoogste recht,
laat niet toe dat wij de rechtvaardigheid verkrachten;
laat domheid ons geen verkeerde wegen wijzen;
laat gunst noch afgunst ons doen buigen;
laat ons niet corrupt worden om steekpenningen of aanzien des persoons.

Maar bind ons vast aan U, en stevig,
door uw genadegave alleen,
opdat wij samen één zijn in U
en in niets afwijken van het ware.
Laat ons, verzameld in uw Naam,
in alles gerechtigheid en
godsvrucht en wijsheid betrachten,
opdat ons oordeel nu in niets afwijke van het uwe
en het eeuwig loon straks ons wachte
voor wat we goed gedaan hebben.

Amen.

Gebed Adsumus, Domine Sancte Spiritus, toegeschreven aan Isidorus van Sevilla, 7e eeuw, bekend als de Oratio pro synodo van het 4e Concilie van Toledo (633), uit de Ritus Toletanus (Lodi, EEFL, nr. 2853). Dit gebed werd gebeden bij de opening van sommige synodes, en bij de zittingen van de kerkelijke rechtbanken en van de Romeinse Curie. De tekst komt in meerdere liturgische bronnen voor. Dit gebed werd ook gebruikt als openingsgebed bij alle officiële vergaderingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Document

Naam: ADSUMUS
Conciliegebed
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Datum: 5 december 633
Copyrights: © 2004, www.bidjemee.nl
Vertaling naar: Jan van Laarhoven (samensteller), Gebed in de hoek (Bilthoven 1974), p. 106-107
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam