• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Negen jaar geleden, juist op de vierde oktober, hebben Wij de Mis gezongen aan dit pausaltaar. De tekst van het Evangelie, die deze geheimzinnige woorden van Jezus vermeldt: "Ik zegen u, Vader ... omdat Gij dit alles verborgen hebt voor de wijzen en verstandigen en het aan de allerkleinsten hebt geopenbaard" (Mt. 11, 35) inspireerde Ons tot dit eenvoudige commentaar:

"Aan hen is het rijk der hemelen beloofd. Zij alleen, en niet de ijdelen en de bozen, staan hier met de H. Franciscus werkelijk op de drempel van het paradijs. De menselijke wijsheid, de rijkdommen dezer wereld, de absolute heerschappij, alles waarmee de wereld zich in verschillende vormen verzadigt - fortuin, politieke grootheid, macht en alleenheerschappij - dat alles valt weg en breekt stuk tegenover deze leer." Scritti e Discorsi del card. A.G. Roncalli, 1958, p. 97, vol. I.

Document

Naam: DE VREDESBOODSCHAP IN ASSISI
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 4 oktober 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief p. 1182-1184
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam