• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De cultuur van de sociale netwerken alsook de veranderingen binnen de communicatiemiddelen en -stijlen betekenen wel een belangrijke uitdaging voor allen die willen spreken over waarheid en waarden. Het lijkt er vaak op dat de waarde en de effectiviteit van de verschillende vormen van expressie - zoals het ook wel bij andere sociale communicatiemiddelen het geval is - meer door hun populariteit worden bepaald dan door hun betekenis en steekhoudendheid. Bovendien hangt de populariteit vaak eerder samen met beroemdheid of overtuigings-strategieën dan met de logica van de argumentatie. Geregeld wordt de zachte stem van het verstand overstemd door het lawaai van de vele informatie en het lukt het verstand dan niet om aandacht te krijgen, die daarentegen wel diegenen krijgen die zich op een verleidelijker manier uitdrukken.

De sociale media hebben behoefte aan het engagement van al diegenen die het belang van dialoog, discussie en logische argumentatie inzien; men heeft mensen nodig die discours- en uitdrukkingsvormen willen cultiveren, die de nobelste beweegredenen aanspreken van degenen die aan het communicatieproces deelnemen. Dialoog en discussie kunnen dan opbloeien en groeien in gesprek met anderen, als men de ander serieus neemt ook wanneer ze er andere ideeën op na houden dan wij zelf. “In het licht van de culturele verschillen moet men er voor zorgen dat mensen niet slechts het bestaan van de cultuur van de ander accepteren, maar men moet ook proberen zich te laten verrijken daardoor, en omgekeerd de ander dat aan te bieden wat de eigen cultuur aan goeds, waars en moois bezit.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met de wereld van de cultuur Cultureel centrum van BelĂ©m, Lissabon (12 mei 2010), 4

Document

Naam: SOCIALE MEDIA: PORTALEN VOOR WAARHEID EN GELOOF; NIEUWE PLEKKEN VOOR EVANGELISATIE
47e Wereld Communicatie Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 januari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam