• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. De paus acht ingrijpen noodzakelijk.
Wij weten, dat de meeste katholieke geleerden, die de resultaten van hun wetenschap doceren aan universiteiten, seminaries en in studiehuizen van religieuzen, vrij zijn van de dwalingen, die tegenwoordig uit zucht naar nieuwigheden of uit onverstandige apostolaatsijver openlijk of bedekt worden verbreid. Maar wij weten ook, dat deze nieuwe theorie├źn een aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op mensen, die niet voldoende zijn gewaarschuwd; daarom willen wij liever het kwaad voorkomen dan het genezen, wanneer het reeds heeft doorgewerkt.
2. Bevel aan de bisschoppen en de religieuze oversten.
Na alles rijpelijk voor God te hebben overdacht en overwogen, en om niet te kort te schieten in onze heilige plicht, bevelen wij daarom aan de bisschoppen en de oversten van kloosterinstellingen onder zware gewetensplicht, er met alle ijver voor te zorgen, dat dergelijke meningen niet worden gedoceerd bij het onderwijs, in bijeenkomsten of in geschriften van welke aard ook, of aan geestelijken of gelovigen hoe dan ook worden geleerd.
3. Vermaning aan de docenten.
De docenten aan kerkelijke onderwijsinstellingen moeten weten, dat zij het hun opgedragen leerambt niet in goed geweten kunnen uitoefenen, als zij de doctrinaire punten, die wij hebben uiteen gezet, niet eerbiedig aanvaarden en er zich niet stipt aan houden bij hun onderwijs. Zij moeten de verschuldigde eerbied en onderwerping, die zij bij hun dagelijkse arbeid moeten tonen voor het leergezag van de Kerk, ook in de geest en het hart van hun leerlingen inprenten.
Zeker, zij moeten met alle kracht en inspanning de wetenschappen, die zij doceren, vooruit trachten te brengen; maar zij dienen ook de grenzen in acht te nemen, die wij hebben vastgesteld om de waarheid van het katholiek geloof en van de katholieke leer te beschermen. Laten zij de nieuwe vraagstukken, die door de moderne cultuur en ontwikkeling aan de orde zijn gesteld, met alle ijver bestuderen, maar ook met de nodige voorzichtigheid en reserve. Ten slotte, laten zij niet in een vals "irenisme" menen, dat men de andersdenkenden en dwalenden met succes tot de Kerk kan terugbrengen, als men niet eerlijk aan allen De volledige in de Kerk levende waarheid voorhoudt zonder enige misvorming of verminking.
4. Zegen.

In dit vertrouwen, dat door uw herderlijke ijver nog wordt versterkt, schenken wij als onderpand van de goddelijke gaven aan u allen, eerbiedwaardige broeders, en aan uw volk met alle liefde de apostolische zegen.

Gegeven te Rome bij St. Pieter op 12 augustus 1950 in het twaalfde jaar van ons pontificaat.

Paus Pius XII

Document

Naam: HUMANI GENERIS
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 12 augustus 1950
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens 0182 - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam