• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In feite is het jubileum een krachtige tijd van onderzoek en innerlijke zuivering, maar ook het herwinnen van het missionaire karakter binnen het mysterie van Christus en de kerk. Degene die gelooft dat Christus de Heer de weg is, de waarheid en het leven, die weet dat de kerk zijn voortzetting in de geschiedenis is, die dit alles persoonlijk ervaart, kan niet anders dan hierdoor een vurige missionaris worden. Beste diakens, weest actieve apostelen van de nieuwe evangelisatie. Brengt iedereen naar Christus! Zo breidt zich zijn Rijk uit, dankzij jullie ijver, in jullie familie, in jullie werkomgeving, parochie, bisdom, in heel de wereld!

De missie moet wat betreft bedoeling en streven voortkomen uit de harten van gewijde bedienaren en hen brengen tot de volledige gave van zichzelf. Blijf nergens voor staan, ga door in trouw aan Christus, naar het voorbeeld van de diaken Laurentius, van wie jullie de eerbiedwaardige en beroemde relieken voor deze gelegenheid hier bij jullie hebben.

Ook in onze tijd ontbreekt het niet aan personen die God roept tot het bloedig martelaarschap; veel talrijker echter zijn de gelovigen die gebukt gaan onder het 'martelaarschap' van onbegrip. Laat jullie ziel niet verontrust worden door de moeilijkheden en tegenstellingen, maar integendeel groeien in het vertrouwen op Jezus, die de mensen heeft verlost door het martelaarschap van het kruis.

Document

Naam: JUBILEUMVIERING VAN DE PERMANENTE DIAKENS - 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 februari 2000
Copyrights: © Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam