• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ons verder gaan en ons de vraag stellen: hoe wordt deze actualisatie van Christus’ Paasmysterie mogelijk? 25 Jaar na de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
schreef de zalige Paus Johannes Paulus II : “Om Zijn paasmysterie te actualiseren is Christus altijd daar, aanwezig in Zijn Kerk, vooral in de liturgische handelingen. De liturgie is namelijk de bevoorrechte ontmoetings-“plaats” van de Christenen met God en met Degene die Hij gezonden heeft, Jezus Christus Vgl. Joh. 17, 3 H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 7. In dezelfde lijn lezen wij in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
: “Een sacramentele viering is een ontmoeting van de kinderen van God met hun Vader, in Christus en de heilige Geest. De uitdrukkingsvorm van deze ontmoeting is de dialoog, bestaande uit handelingen en woorden” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1153. Bijgevolg is de eerste vereiste voor een goede liturgieviering dat zij gebed zou zijn, gesprek met God, vooral luisteren, en dus antwoord. Wanneer de heilige Benedictus in zijn H. Benedictus van Nursia
Regula monasticorum
Regel voor monniken ()
over het gebed der Psalmen spreekt, zegt hij dit tot de monniken: “mens concordet voci” - “moge de geest in overeenstemming zijn met de stem”. De heilige leert dat in het psalmgebed, de woorden moeten voorafgaan aan onze geest. Gewoonlijk gaat het niet zo, moeten wij eerst nadenken en wordt vervolgens wat wij gedacht hebben in woorden omgezet. Hier, in de liturgie, is het omgekeerd: het woord gaat vooraf. God heeft ons het woord gegeven en de heilige liturgie geeft ons woorden: wij moeten in de woorden intreden, in hun betekenis, ze in ons opnemen, ons op deze woorden afstemmen; zo worden wij kinderen van God, op God gelijkend. Zoals 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
zegt, om totale doeltreffendheid van de viering te verzekeren, “is het nodig, dat de gelovigen in de juiste geestesgesteltenis tot de heilige liturgie opgaan, hun gezindheid in overeenstemming brengen met wat zij zeggen en met de genade van boven meewerken, om deze niet tevergeefs te ontvangen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 11. Het fundamentele, het eerste element van de dialoog met God in de liturgie, is overeenstemming tussen wat wij zeggen met de mond en wat wij in ons hart dragen. Door in de woorden van de grote geschiedenis van het gebed binnen te treden, worden wij in overeenstemming gebracht met de geest van deze woorden en bekwaam om met God te spreken.

Document

Naam: DE LITURGIE, DE SCHOOL VAN HET GEBED: DE HEER ZELF LEERT ONS BIDDEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 september 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam