• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN QUEST'ORA
Vlak voor het vertrek vanaf Fiumicino naar het Eucharistisch Congres in Bombay

Gespannen verwachting
Op dit moment van gespannen verwachting, ons door Gods liefdevolle Voorzienigheid geschonken, gaan onze gedachten met ongeduld uit naar de onmetelijke lan­den van het Oosten, die wij vandaag op onze weg zullen zien in het weidse kader van onze pelgrimstocht. Reeds nu genieten wij van het vreugdevolle ogenblik, waarop wij het edele en grote volk van India zullen ontmoeten met zijn religieuze en burgerlijke autoriteiten, met zijn hard werkende, volhardende en sym­pathieke mensen.
Het drievoudige doel van de reis
Reeds nu zenden wij aan dit volk onze groet, heilwens en zegen.

Zoals eenieder heel goed begrepen heeft, is het enige doel van onze reis, een godsdienstig getuigenis te zijn voor Christus de Heer, de onsterfe­lijke Koning van de volken en de tijden, bij gelegenheid van het Internationaal Eucharistisch Congres te Bombay, waarbij ontelbare gelovigen uit heel de wereld ter aanbidding samenkomen.

Onze reis is er ook een van vrede en liefde, die alle volken nauwer met elkaar wil verenigen in wederzijds begrip en in vriendschap; ze wil hun een steeds groter besef bijbrengen van de noodzakelijke plicht, elkaar te leren kennen, elkaar op­recht lief te hebben en elkaar op efficiënte wijze te helpen, naar de mate van de gaven, die zij van God hebben ontvangen en die niet voorbehouden zijn aan slechts enkele volkeren, maar gegeven werden voor heel de mensheid.

Onze reis is tenslotte een reis van vriendschap en verbroedering, die ons de zo lang ver­hoopte gelegenheid biedt tot een nadere kennismaking met een onmetelijk volk, dat wij hoog waarderen om zijn diepe religieuze zin, om zijn natuurlijke adeldom, om zijn hoogstaande kunst en cultuur, die reiken tot de verste toppen van de menselijke geest en die uit de waarheid van het Evangelie een onvermoede en univer­sele volheid en waarde kunnen ontvangen. Wij gaan naar een volk, dat de schatten van zijn verleden on­gerept bewaart en tevens moedig de toekomst wil ver­overen om te komen tot welvaart, voorspoed en so­ciale vooruitgang. Bij de gedachte aan al deze waarden, zo verheven en zo moeizaam veroverd, overspant onze verwachting alle afstanden, die ons nog scheiden van India, om het ogenblik van de zo vurig verlangde ont­moeting te verhaasten.

Betuiging van dank en belofte van gebed
Wij stellen onze pelgrimstocht onder de moederlijke bescherming van de allerheiligste Maagd, onder de be­scherming van de apostelen Thomas en Bartolomeüs, van Sint-Franciscus Xaverius en de heilige engelen. Wij danken allen, die ons hebben geholpen om ons plan ten uitvoer te brengen, in het bijzonder de autori­teiten en militairen, hier aanwezig ondanks het onge­woon vroege uur, de luchtvaartmaatschappij, die ons met zoveel zorg dit machtige vliegtuig ter beschikking heeft gesteld, de moedige bemanning en heel het per­soneel van het vliegveld. En wij vragen aan al onze beminde zonen uit Italië en heel de wereld, die ons steunen met hun liefde, in deze dagen de hulp van hun bijzonder gebed voor het verhoopte resultaat van onze reis. En wij geven hun de verzekering, dat wij aan hen allen blijven denken, aan ieders intenties, liefde en zorgen en dat wij hen allen aan Christus Jezus zullen aanbevelen op het ogenblik van zijn liefdevolle triomf in de Eucharistie, opdat zijn genade, zijn vrede en zijn zegen onwrikbaar en onbelemmerd mogen heersen in alle harten.

Document

Naam: IN QUEST'ORA
Vlak voor het vertrek vanaf Fiumicino naar het Eucharistisch Congres in Bombay
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam