• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Meer nog, de Eucharistie is de gedachtenis aan Christus’ offer op het Kruis, Zijn lichaam en bloed dat gegeven wordt voor een nieuw en eeuwig verbond van vergeving van de zonden en de transformering van de wereld. Ierland is gevormd door de Mis tot in haar diepste wezen gedurende eeuwen, en door de kracht en de genade van generaties aan monniken, martelaren en missionarissen die hier heroïsch geleefd hebben voor het geloof en het Goede Nieuws van Gods liefde en vergeving hebben verspreid tot ver over de grenzen. U bent de erfgenamen van een Kerk dat een grote kracht is geweest voor het goede in de wereld en dat een belangwekkende en blijvende liefde heeft opgebracht voor Christus en Zijn geliefde Moeder aan vele, vele anderen. Uw voorvaderen in de Kerk in Ierland wisten wat het streven naar heiligheid en standvastigheid in hun persoonlijk leven, hoe te prediken over de vreugde die voortkomt uit het Evangelie, hoe het belang bevordert wordt te behoren tot de universele Kerk in gemeenschap met de Stoel van Petrus en hoe de liefde van het geloof door te geven en de christelijke deugden aan andere generaties. Ons Katholiek geloof, doordrenkt met het radicale besef van Gods aanwezigheid, vastgelegd in de schoonheid van al hetgeen Hij om ons heen geschapen heeft en gezuiverd door persoonlijke boete en het weten van Gods vergeving, is een erfenis die zeker meer perfect en verzorgd wordt wanneer het regelmatig geplaatst wordt op het altaar van de Heer tijdens het offer van de Mis. Dankbaarheid en vreugde voor zulk een grote historie van geloof en liefde is recent op een verschrikkelijke manier beschadigd door de onthullingen van zonden, begaan door priesters en religieuzen aan mensen, die aan hun zorg waren toevertrouwd. In plaats van hen de weg naar Christus, naar God te laten zien, in plaats van getuigenis te geven van Zijn goedheid, hebben zij mensen misbruikt en ondermijnden ze de geloofwaardigheid van de boodschap van de Kerk. Hoe kunnen we uitleggen dat mensen, die regelmatig het Lichaam van de Heer ontvingen en hun zonden biechtten bij het ontvangen van het Sacrament van de Biecht op deze wijze schuldig zijn geweest? Het blijft een mysterie. Het is nu duidelijk dat hun Christen-zijn niet gevoed werd door een vreugdevolle ontmoeting met Jezus Christus: het is meer een vorm van gewoonte geweest. Het werk van het Concilie was werkelijk bedoeld om deze vorm van christendom te verlaten en het geloof te herontdekken als een persoonlijke vriendschap met de goedheid van Jezus Christus. Het Eucharistisch Congres heeft eenzelfde bedoeling. Hier willen we de Verrezen Heer ontmoeten. We vragen Hem om ons diep te raken. Moge Hij, die met Pasen over de Apostelen blies, en hen daarmee de Heilige Geest gaf, ook over ons blazen, de kracht van de Heilige Geest geven en zo ons helpen om ware getuigen te worden van Zijn liefde, getuigen van de waarheid. Zijn waarheid is liefde. Christus’ liefde is waarheid.

Document

Naam: BIJ DE AFSLUITING VAN HET 50E INTERNATIONALE EUCHARISTISCH CONGRES TE DUBLIN
Videoboodschap vanuit het Vaticaan - fragment
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 juni 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam