• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hieromtrent wens ik de ervaring te benadrukken die wij vanavond samen zullen hebben. Op het ogenblik van de aanbidding staan wij allen op hetzelfde niveau, geknield voor het Liefdesacrament. Het priesterschap van het volk en het ambtelijk priesterschap staan in de Eucharistische eredienst nader bij elkaar. Het is een zeer mooie en betekenisvolle ervaring die wij in de Sint-Pietersbasiliek bij verschillende gelegenheden hebben opgedaan, evenals tijdens onvergetelijke gebedswaken met jongeren: ik herinner mij bijvoorbeeld die in Paus Benedictus XVI - Toespraak
Meditatie
Avondwake Wereld Jongeren Dagen Keulen 2005
(20 augustus 2005)
, Londen, Zagreb, Paus Benedictus XVI - Homilie
Ontdek je ware roeping
Bij de Avondwake van de Wereldjongerendag op het vliegveld Cuatro Vientos bij Madrid
(20 augustus 2011)
. Het is voor iedereen vanzelfsprekend dat die momenten van Eucharistische wake de viering van de Heilige Mis voorbereiden, de harten voorbereiden op de ontmoeting, zodat zij er vruchtbaarder door wordt. Samen langere tijd in stilte bij de Heer verblijven die in Zijn sacrament aanwezig is, is één van de meest authentieke ervaringen van ons Kerk-zijn, die complementair begeleid wordt door die van de Eucharistieviering waar naar Gods woord geluisterd wordt, gezongen wordt, waar men samen tot de tafel van het Levensbrood nadert. Gemeenschap en contemplatie kunnen niet gescheiden worden, zij gaan samen. Om echt met een andere persoon te communiceren, moet ik haar kennen, in stilte bij haar kunnen zijn, naar haar luisteren, liefdevol naar haar kijken. Echte liefde en ware vriendschap leven altijd van deze wederkerige blik, innige, welsprekende stilte, vol eerbied en verering, zodat de ontmoeting diep, persoonlijk beleefd wordt en niet oppervlakkig. Helaas, wanneer deze dimensie ontbreekt, kan zelfs de sacramentele Communie van onzentwege een oppervlakkig gebaar worden. Bij een waarachtige Communie daarentegen, die voorbereid wordt door het gesprek van gebed en leven, kunnen wij de Heer woorden van vertrouwen zeggen, zoals die uit de antwoordpsalm: “uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: want Gij hebt mijn boeien ontsloten. Mijn dankoffer wil ik U brengen, aanroepen de naam van de Heer” (Ps. 116, 16-17).

Document

Naam: AANBIDDING VAN HET HEILIG SACRAMENT EN EUCHARISTIEVIERING VERONDERSTELLEN ELKAAR
Voorplein van St. Jan van Lateranen, Rome - Sacramentsdag 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 juni 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Franse vertaling: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam