• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Alle mensen van alle generaties”, “alle volken van de aarde”, “nieuwe evangelisatie”: tegenover zo een universele horizont, zijn vooral wij, priesters, degenen die ons moeten afvragen hoe deze uitspraken met elkaar in verband kunnen gebracht worden en vaste vorm aannemen.

Wij kunnen dan beginnen met in herinnering te brengen hoe de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
begint met een universele horizont, waar hij erkent: “De mens is bekwaam door God aangesproken te worden” en als eerste citaat deze tekst kiest van het Tweede Vaticaanse Concilie:

“De diepste grond (“eximia ratio”) van de menselijke waardigheid is gelegen in de roeping van de mens tot gemeenschap met God. Reeds vanaf zijn geboorte wordt de mens uitgenodigd tot een dialoog met God: immers, hij bestaat alleen, doordat hij door God uit liefde (“ex amore”) is geschapen en door Hem altijd uit liefde (“ex amore”) in stand wordt gehouden; hij leeft niet volledig volgens de waarheid, als hij die liefde niet vrijwillig erkent en zich niet aan zijn Schepper toevertrouwt. Maar deze ‘innige en vitale verbondenheid met God’ (“hanc intimam ac vitalem coniunctionem cum Deo”) kan door de mens vergeten, miskend of zelfs uitdrukkelijk afgewezen worden.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 19 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 27.29

Document

Naam: BRIEF AAN DE PRIESTERS VAN DE HELE WERELD
Wereldgebedsdag is voor de heiliging van de Priesters 2012
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Mauro Kard. Piacenza
Datum: 26 maart 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam