• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals we nu gezien hebben dat het “voor jullie” uit de traditie van Lucas-Paulus niet verengt, maar concretiseert, kunnen we nu zien dat de dialectiek "velen" - "allen" hun eigen betekenis heeft. "Allen" beweegt zich op het ontologisch niveau: het bestaan en werken van Jezus omvat de hele mensheid, het verleden, heden en toekomst. Maar feitelijk, historisch in de concrete gemeenschap van hen die de Eucharistie vieren, gaat het slechts om “velen”. Zo kan men een drievoudige betekenis toewijzen aan "velen" en "allen" zien. Ten eerste zou het voor ons, die aan Zijn tafel mogen plaatsnemen, verwondering, vreugde en dankbaarheid moeten betekenen dat Hij mij geroepen heeft, dat ik bij Hem mag zijn en Hem kennen mag. "Dank aan God, die mij uit genade heeft geroepen 'tot Zijn Kerk' ...". Tweedens is dit ook een verantwoordelijkheid. Hoe de Heer de anderen - "allen" – bereikt, blijft uiteindelijk Zijn mysterie. Maar zonder twijfel is het een verantwoordelijkheid, rechtstreeks door Hem aan Zijn tafel geroepen te zijn, opdat ik mag horen: Voor jou, voor mij heeft Hij geleden. Die velen dragen verantwoordelijkheid voor allen. De gemeenschap van velen moet licht op de kandelaar zijn, de stad op de berg, zuurdesem voor allen. Dit is een roeping die ieder persoonlijk betreft. De velen, die wij zijn, moet de verantwoordelijkheid dragen voor het geheel in het bewustzijn van hun missie. Tenslotte kan er een derde aspect aan toegevoegd worden. In de huidige samenleving hebben wij het gevoel, helemaal niet met “velen” te zijn, maar met heel weinigen - een klein groepje dat steeds kleiner wordt. Maar nee - we zijn "velen": "Toen zag ik een grote menigte uit elke natie, stam, volk en taal, die niemand tellen kon", staat in het Boek van de Openbaring van Johannes (Openb. 7, 9). We zijn velen en zijn er voor allen. Zo behoren de twee woorden "velen" en "allen" bij elkaar en hebben in verantwoordelijkheid en belofte betrekking op elkaar.

Document

Naam: CATECHESE OVER EN INVOERING VAN DE GOEDE VERTALING VAN "PRO MULTIS"
Aan de aartsbisschop van Freiburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, dr. Robert Zollitsch
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 april 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Jan Peeters, Katholiek Nieuwsblad (aangepast door de redactie)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam