• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inderdaad, de waarheid is een verzuchting van de mens en haar te zoeken veronderstelt steeds dat de vrijheid authentiek beleefd wordt. Er zijn er echter velen die binnenwegen verkiezen en deze opdracht proberen te ontwijken. Sommigen, zoals Pontius Pilatus, doen ironisch over de mogelijkheid om de waarheid te kennen Vgl. Joh. 18, 38 en beweren dat de mens niet in staat tot de waarheid te komen of zij ontkennen dat er een waarheid is voor iedereen. Deze houding, zoals bij scepticisme of relativisme, maakt het hart kil, aarzelend, afstandelijk en gesloten: mensen die zich de handen wassen zoals de Romeinse landvoogd de geschiedenis haar beloop laten zonder zich te engageren.

Er zijn bovendien ook mensen die het zoeken van de waarheid verkeerd interpreteren, wat hen tot irrationaliteit of fanatisme brengt; zij sluiten zich op in “hun waarheid” en proberen die aan anderen op te dringen. Zij zijn als verblinde rechters die bij het zien van de gegeselde en bloedende Jezus, razend roepen: “Kruisig Hem!” Vgl. Joh. 19, 6 . Wie echter irrationeel handelt, kan geen leerling van Jezus worden. Geloof en rede zijn noodzakelijk en vullen elkaar aan als men de waarheid zoekt. God heeft de mens geschapen met een ingeboren roeping tot de waarheid en heeft hem daarom met rede begiftigd. Het is zeker niet het irrationele dat het christelijk geloof beweegt, maar het verlangen naar de waarheid. Iedere mens moet de waarheid zoeken en daarvoor kiezen wanneer hij haar gevonden heeft, zelfs als dit offers vraagt.

Bovendien is de waarheid over de mens een onoverkomelijke vooronderstelling om tot vrijheid te komen, want daarin vinden wij de fundamenten van een ethiek waarmee iedereen zich kan confronteren en die duidelijke en nauwkeurige formuleringen bevat over leven en dood, plichten en richten, huwelijk, gezin en samenleving, en tenslotte over de onaantastbare waardigheid van de mens. Dit ethisch patrimonium kan alle culturen, volken en godsdiensten, autoriteiten en burgers, de burgers onder elkaar, zij die in Christus geloven en degenen die niet in Hem geloven, dichter tot elkaar brengen.

Wanneer het christendom de waarden belicht die de basis zijn van de ethiek, is dat geen opdringen van de uitnodiging van Christus tot de waarheid die vrij maakt, niet op, maar een aanbieding. De gelovige is geroepen die uitnodiging aan zijn tijdgenoten aan te bieden, zoals de Heer het gedaan heeft, zelfs ten overstaan van de sombere voorzegging van verwerping en kruis. De persoonlijke ontmoeting met Hem die de waarheid is in Persoon, zet ons aan om deze schat met anderen te delen, vooral door het getuigenis.
Dierbare vrienden, aarzel niet Jezus Christus te volgen. In Hem vinden wij de waarheid over God en de mens. Hij helpt ons, ons egoïsme te overstijgen, uit onze ambities te treden en te overwinnen wat ons bedrukt. Wie kwaad doet, wie zondigt, is slaaf van de zonde en zal de vrijheid nooit bereiken Vgl. Joh. 8, 34 . Het is alleen door weerstand te bieden aan haat en aan ons versteend en verblind hart dat wij zullen vrij zijn, dat nieuw leven in ons zal ontkiemen.

Overtuigd dat Christus de ware gestalte is van de mens en wetend dat in Hem de nodige kracht gevonden wordt om iedere beproeving het hoofd te bieden, wens ik de Heer Jezus open aan u te verkondigen als de Weg, de Waarheid en het Leven. In Hem zal iedereen totale vrijheid vinden, licht om de werkelijkheid ten diepste te begrijpen en door de vernieuwende kracht van de liefde om te vormen.

De Kerk leeft om anderen te laten delen in haar unieke bezit dat niets anders is dan Christus, hoop op de heerlijkheid Vgl. Kol. 1, 27 . Om deze taak te kunnen vervullen, moet zij rekenen op de essentiële vrijheid - godsdienstvrijheid, die erin bestaat het geloof ook publiekelijk te kunnen verkondigen en vieren, door de boodschap van liefde, verzoening en vrede te brengen die Jezus aan de wereld heeft gegeven. Het dient met vreugde erkend te worden dat in Cuba stappen gezet zijn om de Kerk haar onontkoombare opdracht publiekelijk en open tot een goed einde te laten brengen. Er moet evenwel voortgedaan worden en ik wens de bestuursinstanties van het land aan te moedigen te intensiveren wat reeds verkregen werd en voort te gaan op deze weg van authentieke dienstbaarheid aan het algemeen welzijn van heel de Cubaanse samenleving.

Document

Naam: DE WAARHEID OVER DE MENS VERONDERSTELT VRIJHEID
Plaza de la Revolución - Havana (Cuba)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 maart 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
(fragmenten in het Nederlands, rest in het Engels)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam