• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
I.6

Het communiceren in het Paastriduum is een bijzondere uiting van deelname aan het sacramentele leven van de Kerk, want de paasvieringen zijn de oorsprong en kern van het christelijke leven Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2042. Daarom vraagt de Kerk dat iedere gelovige, nadat hij tot de Eerste Communie is toegelaten, ten minste eenmaal per jaar, de heilige Communie ontvangt, met name in de Paastijd, tenzij het om een goede reden in een andere tijd van het jaar gebeurt Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 920 Vgl. Catechismus-Compendium, Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (28 juni 2005), 631. ook het derde van de Vijf geboden van de Kerk. Men dient zich op deze Communie voor te bereiden door het Sacrament van de Verzoening Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1389 om eventuele zware zonden eerlijk te belijden Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 989.

Een bijzondere zorg moet uitgaan naar degenen die niet ter kerke kunnen gaan (met name zieken en mensen met een beperking), opdat zij thuis of in een verzorgingstehuis in staat gesteld worden om de heilige Communie te ontvangen. De kerkelijke documenten bevelen uitdrukkelijk aan, dat hun de heilige Communie wordt gebracht vanuit de avondmis op Witte Donderdag, gedurende de hele dag op Goede Vrijdag en in het Paasoctaaf. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 53.59.104

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUüM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam