• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste vrienden, ik zou nog kort willen stilstaan bij twee sleutelwoorden van de vernieuwing van de priesterlijke geloften, die ons tot nadenken zouden moeten brengen op dit ogenblik van het leven van de Kerk en van ons persoonlijk leven. Vooreerst de herinnering aan het feit dat wij – zoals Paulus het uitdrukt – “beheerders van Gods geheimen” zijn (1 Kor. 4, 1), en dat het “ministerie van onderricht” (munus docendi) op ons rust, wat deel uitmaakt van dit beheer van Gods geheimen, waar hij ons zijn aangezicht en zijn hart toont, om zichzelf aan ons te schenken. Tijdens de bijeenkomst met de Kardinalen, ter gelegenheid van het recent Consistorie, hebben verschillende herders op basis van hun ervaring, gesproken over een godsdienstig analfabetisme dat zich verspreid in onze zo intelligente samenleving. De fundamentele elementen van het geloof, vroeger door ieder kind gekend, zijn nu steeds minder bekend. Maar om ons geloof te beleven en ervan te houden, om God te kunnen liefhebben en dus bekwaam te worden om op de juiste wijze naar Hem te luisteren, moeten wij weten wat Hij ons heeft gezegd: onze rede en ons hart moeten door zijn woord geraakt worden. Het Jaar van het geloof, de herinnering aan de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, vijftig jaar geleden, moeten voor ons een gelegenheid zijn om de geloofsboodschap met nieuwe ijver en een nieuwe vreugde te verkondigen. Natuurlijk vinden wij deze op een fundamentele en essentiële wijze in de Heilige Schrift, die wij nooit genoeg kunnen lezen of mediteren. Maar in dit opzicht ervaren wij allen dat wij hulp nodig hebben om deze op een correcte wijze in de huidige tijd door te geven, zodat zij werkelijk ons hart raakt. In eerste instantie vinden wij deze hulp in het woord van de onderwijzende Kerk: de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zijn de essentiële instrumenten die ons op een authentieke wijze aantonen wat de Kerk gelooft vanuit het Woord van God. En natuurlijk maakt ook de schat aan documenten die Paus Johannes Paulus II ons gegeven heeft er deel vanuit, en deze is bijlange na nog niet volledig ontgonnen.

Document

Naam: "WARE VERNIEUWING VIA DE RADICALITEIT VAN DE GEHOORZAAMHEID AAN CHRISTUS"
Chrismamis 2012 in de Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 april 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Voorlopige werkvertaling; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam