• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jozef en zijn allerzuiverste bruid, de maagd Maria, verzaakten niet aan het gezag dat hun als ouders toekwam. Betekenisvol wordt in het Evangelie van Jezus gezegd: ' ... en was hen onderdanig' (Lc. 2, 51). Een 'opbouwende' onderdanigheid waarvan de muren van het huis van Nazareth getuigen waren, omdat in het evangelie ook nog wordt gezegd dat het kind daardoor 'met de jaren toenam in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen' (Lc. 2, 52).

In deze menselijke groei begeleidde en ondersteunde Jozef het kind Jezus door Het in te leiden in de kennis van de godsdienstige en sociale gebruiken van het joodse volk en vertrouwd te maken met de praktijk van het timmermansvak, waarvan hij door zoveel jaren oefening zich ieder geheim had eigengemaakt. Dit is een aspect dat ik belangrijk vind om vandaag te benadrukken: de heilige Jozef leerde Jezus de menselijke arbeid waarin hij deskundig was. Het goddelijk kind werkte aan zijn zijde en door te luisteren en te kijken leerde Het ook van hem de timmermanswerktuigen te gebruiken met de ijver en toewijding waarvan zijn veronderstelde vader het voorbeeld gaf.

Ook dit is een grote les, zeergeliefde broeders en zusters: als de Zoon van God van een mens een menselijke arbeid heeft willen leren, dan wijst dat erop, dat er in de arbeid een bijzondere morele waarde ligt met een nauwkeurige betekenis voor de mens en voor zijn zelfverwezenlijking. In de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
heb ik juist aangetekend dat 'de mens door de arbeid niet alleen de natuur omvormt door haar aan te passen aan zijn eigen behoeften, maar dat hij bovendien zichzelf verwezen/ijkt als mens, ja, 'hij wordt meer mens' in zekere zin'. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 9

Waarom zouden we dan niet de grote waarde van de arbeid erkennen, wat die arbeid ook is? Waarom zouden we de fundamentele rol niet zien, welke zij vervult in het leven van de enkeling, van het gezin en van de samenleving? Helaas hebben hebzucht en egoïsme de mensen er dikwijls toe gedreven de verstandelijke en lichamelijke vermogens van hun naasten uit te buiten en hen arbeidsprestaties op te leggen, die op verschillende manieren hun persoonlijke waardigheid blijken te schenden. Tegen deze ontaardingen van de arbeidsverhoudingen zijn terecht vakbonden ontstaan om al degenen te verdedigen die hun wettige rechten met voeten getreden zien.

Indien dit juist is en instemming verdient, kan men anderzijds geen houding begrijpen welke ertoe komt de arbeid als zodanig te ontkennen en niet de providentiële functie te erkennen, welke in het oorspronkelijke Bijbelse gebod wordt aangeduid: 'Onderwerpt de aarde!'. Vgl. Gen. 1, 28 Deze functie erkende en aanvaardde de heilige Jozef in zijn leven en gaf aan de kleine Jezus die aan zijn zijde opgroeide, de zin door van de vreugdevolle beschikbaarheid, waarmee hij iedere morgen de dagelijkse inspanning hernam. Ook daardoor is de heilige Jozef voor het christelijk volk een duidelijk levensvoorbeeld, waarnaar iedere vader zou kunnen en moeten opzien bij de concrete keuzen, waarvoor hij door de verantwoordelijkheden van een gezin wordt gesteld.

Document

Naam: JOZEF, MAN VAN GELOOF EN GEBED
Tijdens de H. Mis voor werkende mensen in Termoli, Italië
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 maart 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken, p. 45-47
Bewerkt: 22 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam