• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium de Missis cum pueris
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
(1 november 1973)
maakt onderscheid tussen Eucharistievieringen met volwassenen waaraan ook kinderen deelnemen Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen, Directorium de Missis cum pueris (1 nov 1973), 16-19 en eucharistievieringen met kinderen waaraan slechts enkele volwassenen deelnemen Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen, Directorium de Missis cum pueris (1 nov 1973), 20-55, die vooral voor weekdagen worden aanbevolen.

In het eerste geval (Eucharistievieringen met volwassenen waaraan ook kinderen deelnemen) suggereert het Directorium een kinderwoorddienst te houden met een liturgie van het Woord en een preek voor de kinderen op een afgescheiden plaats Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen, Directorium de Missis cum pueris (1 nov 1973), 17. Deze eigen liturgie van het Woord begint pas na het collecta-gebed van de Eucharistieviering.

Over de Eucharistievieringen met kinderen waaraan slechts enkele volwassenen deelnemen, zegt het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium de Missis cum pueris
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
(1 november 1973)
het volgende:

Gezinsvieringen/familievieringen

In het Aartsbisdom Utrecht worden in veel kerken ‘gezinsvieringen’ of ‘familievieringen’ gehouden. Het doel van deze vieringen is dat ouders met hun kinderen deelnemen aan en ingroeien in de liturgie van de Kerk.

Voor deze vieringen zijn bijzonder geschikt de Evangelielezingen uit het ‘Evangeliarium voor vieringen met kinderen’ en, indien de gezinsviering of familieviering een Eucharistieviering is, de ‘Eucharistische gebeden voor vieringen met kinderen’.

Het ‘Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium de Missis cum pueris
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
(1 november 1973)
’ uit 1973 spreekt – zoals hierboven is vermeld – over:

 1. Eucharistievieringen met volwassenen waarbij ook kinderen aanwezig zijn. Voor deze vieringen wordt een ‘kinderwoorddienst’ aanbevolen.
 2. Eucharistievieringen waar vooral kinderen aanwezig zijn en slechts “enkele volwassenen”. Hier kan gedacht worden aan de ‘schoolmissen’ die in het verleden veelvuldig werden gehouden en in 1973 op diverse plaatsen gebruikelijker waren dan heden ten dage. Eucharistievieringen waarbij vooral kinderen aanwezig zijn en slechts enkele volwassenen komen in het Aartsbisdom Utrecht niet frequent voor.
 3. Het ‘Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
  Directorium de Missis cum pueris
  Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
  (1 november 1973)
  ’ biedt de mogelijkheid dat de Eucharistievieringen waarbij vooral kinderen aanwezig zijn en die derhalve met inachtneming van de liturgische richtlijnen plaatsvinden en die vooral kinderen willen doen ingroeien in de liturgie van de Kerk, ook op zondagen plaatsvinden. Voor de zondagse gezinsvieringen en familievieringen, die tot doel hebben om allereerst kinderen te doen ingroeien in de liturgie van de Kerk, mag gebruik gemaakt worden van mogelijkheden van het ‘Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
  Directorium de Missis cum pueris
  Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
  (1 november 1973)
  ’ uit 1973 voor Eucharistievieringen met kinderen op weekdagen.

  Dit geldt niet voor de vieringen van het Heilig Vormsel. Omdat het hier de voltooiing van de initiatie in de Kerk betreft, worden de vormelingen als religieus volwassen beschouwd.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam