• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De liturgische boeken

Op bijzondere wijze dient ervoor gezorgd te worden dat de liturgische boeken, vooral het evangeliarium en het lectionarium, die bestemd zijn voor de verkondiging van Gods woord en daarom een bijzondere verering genieten, in de liturgische handeling werkelijk tekenen en symbolen zijn van de hemelse zaken en daarom waarlijk waardig, sierlijk en mooi zijn Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 349.

Het is daarom van niet te onderschatten belang dat de liturgische boeken van de Kerk – naast de hierboven genoemde boeken in het bijzonder ook het Altaarmissaal – zichtbaar gebruikt worden. Deze boeken onderstrepen de waardigheid van de liturgie en zijn een teken van de eenheid van de liturgie van heel de Kerk. In deze liturgische boeken staan de vertalingen die voor de liturgie zijn voorgeschreven. Daaraan dienen allen zich te houden.

Voor vieringen met kinderen is er een speciaal ‘Evangelieboek voor vieringen met kinderen’. Daarin is ook opgenomen het ‘Lectionarium voor de Eerste Heilige Communie’. Diverse (evangelie-)lezingen uit dit Evangelieboek bieden de mogelijkheid om – zoals gebruikelijk bij het voorlezen van het passieverhaal – deze voor te lezen in een rollenspel. Het ‘Evangelieboek voor vieringen met kinderen’ is een uitgave van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie/NRL, ‘s-Hertogenbosch 2011.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam