• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gebed des Heren
Tezamen met de boete-akt, de geloofsbelijdenis, het gebed van de gelovigen (voorbede) is het ‘gebed des Heren’ (Onze Vader - Pater noster) belangrijk om de actieve deelname van de gelovigen tot uitdrukking te brengen en te bevorderen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 36. Het is de bedoeling dat dit gebed door allen gezongen of gesproken kan worden en wel in de voor de liturgie goedgekeurde formule.

De priester spreekt de uitnodiging tot dit gebed uit en allen bidden dit gebed staande. Daarna bidt de priester het ‘embolisme’ (Verlos ons Heer - Libera nos). Vervolgens besluiten allen met de doxologie ‘Want van U is het koninkrijk’ (Quia tuum est regnum).

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam