• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eucharistisch gebed
Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Christus het paasoffer en paasmaal ingesteld waardoor het kruisoffer voortdurend in de Kerk tegenwoordig wordt gesteld, wanneer de priester die Christus de Heer vertegenwoordigt, hetzelfde doet wat de Heer zelf deed en aan zijn leerlingen opdroeg te doen ter gedachtenis aan Hem Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 72.

Onder datgene wat de priester toekomt, neemt het Eucharistisch gebed dat het hoogtepunt is van de gehele viering, de eerste plaats in Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 30.

Het uitspreken van het Eucharistisch gebed is, krachtens zijn wijding, eigen aan de priester, die het offer opdraagt in de persoon van Christus. Het is niet geoorloofd dat enkele gedeelten door een diaken, een lekenbedienaar of door de gelovigen afzonderlijk of door alle gelovigen samen worden uitgesproken. Het Eucharistisch gebed dient derhalve door de priester alleen in zijn geheel te worden uitgesproken Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 52.

Tijdens het Eucharistisch gebed staan alleen de celebrant en de andere priesters die concelebreren bij het altaar. Zij dragen ‘in persona Christi’ immers het offer op. Als een diaken assisteert, staat hij een weinig achter de (hoofd)celebrant, opdat hij kan dienen bij de kelk of het missaal Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 179. Alle anderen blijven tijdens het Eucharistisch gebed bij hun zitplaats staan en knielen zo mogelijk bij de consecratie.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam