• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De geloofsbelijdenis
De geloofsbelijdenis ofwel ‘het symbolum’ heeft tot doel dat alle aanwezigen het Woord van God, dat in de Schriftlezingen is verkondigd en in de homilie is uitgelegd, beantwoorden. Tevens worden door de geloofsbelijdenis de grote mysteries van het geloof in herinnering geroepen, voordat met de viering van de Eucharistie wordt begonnen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 67.

Het is van groot belang dat voor de geloofsbelijdenis in de Eucharistie een voor de liturgie goedgekeurde tekst uit het Romeins Missaal gebruikt wordt, omdat het gaat om de belijdenis van het geloof van de Kerk van alle tijden en plaatsen.

De geloofsbelijdenis moet door de priester samen met het volk staande gezongen of gezegd worden op de zondagen en op hoogfeesten. De zondag als Dag des Heren alsook de hoogfeesten zijn bij uitstek dagen waarop het verbond van Christus met zijn Kerk vieren gevierd wordt, dankbaar om ons doopsel waardoor wij met Hem en zijn Kerk verbonden zijn; wij belijden die dagen dan ook het geloof dat bij ons doopsel is beleden.

De geloofsbelijdenis kan ook gezegd worden in bijzondere vieringen met een meer plechtig karakter. Als de geloofsbelijdenis gezongen wordt, wordt deze ingezet door de priester of eventueel door een cantor of door het koor. De geloofsbelijdenis wordt gezongen ofwel door allen tegelijk ofwel afwisselend door volk en koor ofwel in twee koren die elkaar afwisselen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 68.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam