• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evangelie

Het Evangelie wordt allereerst voorgedragen door de diaken, hij die gewijd is voor de drievoudige diaconie van de liturgie, de woordverkondiging en de werken van de caritas. Bij zijn wijding heeft de bisschop hem het evangelieboek overhandigd met de woorden “Ontvangt het Evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden”. Congregatie voor de Riten, C√¶remoniale Episcoporum (17 aug 1886), 210

Als er geen diaken in de Eucharistieviering aanwezig is, dan wordt het Evangelie voorgelezen door – indien aanwezig – een priester die concelebrant is. Als er geen andere priester is, dan door de celebrant zelf Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 59.

De lezing van het Evangelie, die “het hoogtepunt van de liturgie van het Woord vormt,” is overeenkomstig de traditie van de Kerk in de viering van de heilige liturgie voorbehouden aan de gewijde bedienaar. Daarom is het een leek, ook al is hij/zij een religieus, niet geoorloofd het Evangelie voor te lezen in de viering van de Heilige Eucharistie Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 63.

Voordat een diaken het Evangelie voordraagt, vraagt hij de bisschop of de priester om de zegen. Daarna neemt hij het evangelieboek van het altaar om het voor te dragen bij de ambo. vgl. Diaconale assistentie tijdens de Eucharistie, J. Hermans, pag. 57. Als een bisschop de celebrant is en er is geen diaken maar wel een priester die concelebreert, dan draagt deze priester het Evangelie voor. Hij vraagt eveneens de zegen aan de bisschop.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam