• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is echter duidelijk dat de bijdrage van het Interna­tionale Hof van Justitie tot de ontwikkeling van nieuwe nor­men van internationaal recht zal worden belemmerd zolang de naties het niet eens zijn over fundamentele principes en algemene regels van internationaal recht. Het is in dit opzicht nodig in herinnering te roepen, dat terwijl toch vooruitgang is geboekt in de loop van de jaren, deze beperkt is gebleven. Er is nog een lange weg te gaan - met vertrouwen en vernieuwde vastberadenheid.

Strikt genomen is het huidige Hof niet meer - maar het is ook niet minder - dan een eerste stap naar een, wat wij ho­pen, volledig effectief rechterlijke autoriteit in een vreedzame wereld. In de visie van de Heilige Stoel, is er een aantal ma­nieren waarop het rechterlijk element een uitgebreidere rol in de internationale relaties kan spelen:

  • doordat naties en internationale organisaties intensiever ge­bruik maken van het Internationale Hof van Justitie;
  • door een bredere aanvaarding van de zogenoemde verplichte jurisdictie van het Hof;
  • door de ontwikkeling van rechtskundige en politieke/humanitaire organisaties op regionaal niveau om die op wereldni­veau aan te vullen en te ondersteunen;
  • door ontwikkeling van de wet van humanitaire en strafrech­terlijke aansprakelijkheid voor de internationale gemeen­schap.
Deze elementen zijn duidelijk waar te nemen in vele recente ontwikkelingen: de internationale verklaringen en verdra­gen over mensenrechten; het werk van organisaties voor mensenrechten op regionale en in internationale niveaus; het werk van het Rode Kruis en andere vertegenwoordigers in de humanitaire sfeer; het werk van particuliere organisaties; en de uitbreiding van de rol van het Internationale Hof als ge­volg van aanvragen door internationale organisaties voor het geven van adviezen. De internationale gemeenschap zelf heeft uitdrukking gegeven aan de noodzaak van de ontwikke­ling van een wereld rechtsysteem.

Document

Naam: TOT HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE TE DEN HAAG
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stichting RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam