• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We zeiden zojuist, toen we Johannes Chrysostomus aanhaalden, dat de vervloeking van de aarde een “genezende” werking heeft. Dat betekent dat de bedoeling van God, die altijd weldadig is, dieper ligt dan de vervloeking. Deze laatste is immers niet te wijten aan God maar aan de zonde, maar God moest deze wel opleggen omdat deze de vrijheid van de mens betreft en de gevolgen daarvan, ook de negatieve. Aan de binnenkant van de straf en ook aan de binnenkant van de vervloeking van de aarde, blijft de goede bedoeling aanwezig die van God komt. Wanneer Hij tot de mens zegt: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren!”, bedoelt hij samen met de rechtvaardige straf ook een heilsweg aan te kondigen, die juist via de aarde gaat, via dat “stof”, via dat “vlees” dat door het Woord zal worden aangenomen. Het is in dit heilsperspectief dat het woord van Genesis hernomen wordt door de Liturgie van Aswoensdag: als uitnodiging tot boetvaardigheid, tot nederigheid, om de eigen sterfelijke conditie voor ogen te hebben, maar dan niet om in wanhoop te eindigen, maar om juist in deze sterfelijkheid van ons de ondenkbare nabijheid van God te ontvangen die over de dood heen de doorgang naar de Verrijzenis opent, naar het uiteindelijk hervonden paradijs. In deze betekenis oriënteert ons een tekst van Origenes, die zegt: “Wat aanvankelijk vlees was, van de aarde, een mens van stof Vgl. 1 Kor. 15, 47 , en wat door de dood werd ontbonden en opnieuw tot stof werd gemaakt van de aarde – er staat immers geschreven: gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren – wordt opnieuw opgewekt uit de aarde. Daarna, naargelang de verdiensten van de ziel die het lichaam bewoont, gaat de persoon voort naar de glorie van een geestelijk lichaam” Origenes van Alexandrië, Over de Grondbeginselen, De Principiis. 3, 6, 5: Sch, 268, 248.

Document

Naam: HET TEKEN VAN DE AS -
Aswoensdag - Statie Basiliek van de Santa Sabina (Rome)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam