• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
4. Over de Kerk denken als een missie

Ja, en daar is mijn vierde punt, deze Persoon, Jezus, vertelt ons dat Hij de waarheid is.

Onze missie heeft dus substantie, een inhoud, en dit twintigste jubileum van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, het aankomende vijftigste jubileum van het Concilie, en het aankomende Jaar van het Geloof roepen ons op om catechetische ongeletterdheid te bestrijden.

De nieuwe evangelisatie is absoluut nodig omdat het secularisme vaak het zaad van het geloof heeft verstikt; maar die verstikking is helaas vergemakkelijkt omdat zoveel gelovigen onvoldoende kennis van of vat op de wijsheid, schoonheid en samenhang van de Waarheid hadden.

Kardinal George Pell heeft opgemerkt dat “het niet zozeer zo is dat onze mensen hun geloof hebben verloren, maar dat zij het om te beginnen amper hadden; en, als dat wel zo was, dan was het zo vluchtig dat het gemakkelijk weggenomen werd.”

Op dezelfde manier riep Kardinaal Avery Dulles op tot neo-apologetiek, niet geworteld in saaie polemieken, maar in de Waarheid die een naam, Jezus, heeft.

Even zo waarschuwde de Zalige John Newman, bij de ontvangst van zijn eigen biglietto die hem benoemde als kardinaal, tegen wat hij steeds een gevaarlijk liberalisme in de religie noemde: “…het geloof dat er geen objectieve waarheid in de religie is, dat de ene geloofsbelijdenis net zo goed is als de andere… Geopenbaarde religie is geen waarheid, maar een gevoel, een smaak…”

En, net zoals Jezus ons zegt: “Ik ben de Waarheid,” zo omschrijft Hij zichzelf ook als “de Weg, en het Leven.”

De Weg van Jezus is in en door de Kerk, een heilige moeder die ons Zijn Leven schenkt.

“Hoe zou ik ooit over Hem weten zonder haar?” vraagt De Lubac, verwijzend naar de nauwe verbinding tussen Jezus en Zijn Kerk.

Onze missie, de nieuwe evangelisatie, heeft zo essentiële catechetische en kerkelijke dimensies.

Dit zet ons aan om op een nieuwe manier over de Kerk te denken: om over de Kerk te denken als een missie. Zoals Johannes Paulus II onderwees in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Missio
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
(7 december 1990)
, heeft de Kerk geen missie, alsof ‘missie’ één van de vele dingen is die de Kerk doet. Nee, de Kerk is een missie, en ieder van ons die Jezus als Heer en Verlosser heeft, met zichzelf beschouwen in het licht van zijn of haar missie-effectiviteit.

In de vijftig jaar sinds het uitroepen van het Concilie hebben we Kerk door de laatste fasen van de Contrareformatie zien gaan en zich zien herontdekken als een missionaire onderneming. Op sommige plekken betekende dit een nieuwe ontdekking van het Evangelie. In ooit-gecatechiseerde landen betekende het een herevangelisatie die vertrekt vanuit de ondiepe wateren van institutioneel onderhoud, en, zoals Johannes Paulus II in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
onderwees, de diepe wateren opzoekt voor de vangst.

In veel van de landen die vertegenwoordigt zijn in dit college gaf de openbare cultuur ooit het geloof door, maar niet langer. In die omstandigheden moet de verkondiging van het geloof – de doelbewuste uitnodiging om een vriendschap met de Heer Jezus aan te gaan – in het hart van het katholieke leven van al onze mensen staan. Maar in alle omstandigheden zetten het Tweede Vaticaans Concilie en de twee grote pausen die er een gezaghebbende interpretatie aan hebben gegeven ons aan om onze mensen op te roepen om zichzelf te zien als missionarissen en verkondigers.

Document

Naam: DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE VANDAAG; TUSSEN MISSIO AD GENTES EN DE NIEUWE EVANGELISATIE
Tijdens de 'Dag van reflectie en gebed', voorafgaand het Gewone Openbare Consistorie van 18 februari 2012 - Synodehal Aula Paulus VI
Soort: Verenigde Staten van Amerika
Auteur: Aartsbisschop Timothy Dolan (New York), Kardinaal-elect
Datum: 17 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling, tussentitels en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam