• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U" (Mc. 3, 32). Jezus gaf ten antwoord: "Wie is mijn moeder, wie mijn broeders en terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: Zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen" (Mc. 3, 33-35).

Gedurende de maand oktober van dit jaar hebben wij getracht samen na te denken over dit wonderbare antwoord van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie leert, dat Maria heel het volk Gods 'voorgaat' op de weg van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. Zij is 'type' van de Kerk, juist omdat zij op volmaakte wijze de wil van God heeft volbracht. Zo is Zij, die naar het vlees de moeder van Christus was, op volmaakte wijze ook Moeder naar de geest geworden, overeenkomstig de woorden van de Zoon.

Document

Naam: DE ROEPING EN MISSIE VAN DE LEEK IN KERK EN WERELD TWINTIG JAAR HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE
Slothomilie 7e Gewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam