• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De slachtoffer van seksueel misbruik

De eerste algemene overweging in de Congregatie voor de Geloofsleer
Rondzendbrief om de bisschoppenconferenties te helpen richtlijnen op te stellen voor de behandeling van gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door clerici
(3 mei 2011)
gaat over de slachtoffers van seksueel misbruik. Voor veel, zo niet de meeste, slachtoffers is een eerste noodzaak gehoord te worden, te weten dat de Kerk luistert naar hun verhalen van misbruik, dat de Kerk de ernst van wat zij hebben geleden begrijpt, dat ze hen wil begeleiden op de vaak lange weg naar genezing, en dat ze bereidt is effectieve stappen te zetten, of deze al gezet heeft, om te verzekeren dat andere kinderen beschermd zullen worden tegen zulk misbruik. In zijn toespraak tot de bisschoppen van de Verenigde Staten (16 april 2008) in de National Schrijn van de Onbevlekte Ontvangenis in Washington, D.C., herinnerde Paus Benedictus XVI hen aan het volgende: “Het is uw van God gegeven verantwoordelijkheid als herders om de wonden te verbinden die door een vertrouwensbreuk geslagen zijn, om genezing en verzoening te bevorderen en hen die op zo’n ernstige manier beschadigd zijn, met liefdevolle zorg te omringen.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de Bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika in de Basiliek van de Nationale Schrijn van de Onbevlekte Ontvangenis, Washington, "De mensen van dit land zijn bekend om hun grote vitaliteit en creativiteit" (16 apr 2008), 11


Onze Heilige Vader heeft persoonlijk een voorbeeld gegeven van het belang om naar slachtoffers te luisteren, tijdens zijn vele pastorale reizen, in Groot-Brittannië, in Malta, in Duitsland, in Australië, evenals in de Verenigde Staten. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om het belang van dit voorbeeld voor ons bisschoppen, en voor ons priesters, om beschikbaar te zijn voor slachtoffers op dit belangrijke moment in hun genezing en verzoening, te overschatten. Zij werden immers misbruikt door de handen van een gewijde vertegenwoordiger van de Kerk. Het is dus niet verwonderlijk dat zij ons vertellen hoe belangrijk het voor hen is dat de Kerk, nu weer door haar gewijde vertegenwoordigers, hun hoort, hun lijden erkent, en hen helpt het gelaat van Christus’ ware medeleven en liefde te zien.

Laten we nog eens luisteren naar de woorden van onze eerste herder Paus Benedictus in zijn Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieken van Ierland
Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen
(19 maart 2010)
, sprekend tot de slachtoffers van seksueel misbruik: “U hebt zwaar geleden en ik heb waarlijk spijt. Ik weet dat niets het kwaad dat u hebt doorgemaakt ongedaan kan maken. Uw vertrouwen is verraden en uw waardigheid geschonden.” Paus Benedictus XVI, Brief, Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen, Aan de Katholieken van Ierland (19 mrt 2010), 6 Het diepgaande medeleven in deze woorden zou de harten van ieder van ons bisschoppen en priesters moeten aanvuren als wij – zoals Christus onze Goede Herder – de gewonden opzoeken en hen verzekeren dat we de diepte van het verraad dat zij hebben geleden zijn begonnen te herkennen. Bovendien, samen met de bereidheid om de slachtoffers te horen spreken over de pijn veroorzaakt door het seksueel misbruik dat zij hebben geleden, komt de plicht om hen de nodige geestelijke en psychologische hulp te bieden.

Document

Naam: HET SEKSUELE MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN: EEN MEERVOUDIGE REACTIE OP DE UITDAGING
Voordracht op het symposium “Naar Genezing en Vernieuwing”, voor katholieke bisschopen en religieuze oversten over het seksueel misbruik van minderjarigen, georganiseerd door de Pauselijke Universiteit Gregoriana
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 6 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam