• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als erfgenaam van een apostolisch elan dat de Blijde Boodschap tot in verre landen heeft gebracht, wordt elk der in het Midden-Oosten gevestigde Katholieke Kerken ook uitgenodigd, om haar missionaire geest te vernieuwen. En wel door opleiding en uitzending van mannen en vrouwen, die trots zijn op hun geloof in de gestorven en verrezen Christus en in staat zijn het Evangelie zowel in de regio als in gebieden van de diaspora, maar ook in andere landen van de wereld, moedig te verkondigen. Vgl. Bisschoppensynodes, Aangeboden aan de H. Vader, Lijst van 44 Voorstellen van de Synode over het Midden-Oosten (23 okt 2010), 34 Het Jaar van het Geloof, dat nauw in verband staat met de nieuwe evangelisatie, zal, als het met een sterke overtuiging wordt beleefd, een uitstekende prikkel vormen om een interne evangelisatie van de Kerken in de regio te bevorderen en het christelijke getuigenis te versterken. De gestorven en verrezen Zoon van God, de éne en enige redder van allen bekend te maken, is een fundamentele plicht van de Kerk en een noodzakelijke verantwoordelijkheid van iedere gedoopte. "God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen." (1 Tim. 2, 4). Voor deze dringende en veeleisende opgave in een multiculturele zowel als multireligieuze context kan de Kerk terugvallen op de bijstand van de Heilige Geest – een geschenk van de verrezen Heer, die de Zijnen blijft ondersteunen – en op de schat van de grote spirituele tradities, die helpen om God te zoeken. Ik moedig de kerkprovincies, de religieuze instituten en de bewegingen aan een waarachtig missionair elan te ontwikkelen dat voor hen een onderpand van spirituele vernieuwing wordt. Voor deze taak kan de Katholieke Kerk in het Midden-Oosten rekenen op de steun van de Wereldkerk.

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam