• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gezin, als de op het huwelijk gebaseerde goddelijke instelling zoals die door de Schepper zelf is gewild Vgl. Gen. 2, 18-24 Vgl. Mt. 19, 5 , wordt tegenwoordig blootgesteld aan een aantal gevaren. Het christelijke gezin in het bijzonder wordt meer dan ooit geconfronteerd met de vraag naar haar specifieke identiteit. Want de wezenlijke eigenschappen van het sacramentele huwelijk – eenheid en onontbindbaarheid Vgl. Mt. 19, 6 – en het christelijke model van het gezin, de seksualiteit en de liefde, worden in onze tijd door sommige gelovigen, zo niet bestreden dan toch minstens niet begrepen. De verleiding bestaat om zich modellen eigen te maken die in strijd zijn met het Evangelie, maar die door een bepaalde, over de hele wereld verspreide eigentijdse cultuur worden doorgegeven. De huwelijksliefde is geïnspireerd op de blijvende band tussen God en zijn volk, die in het kruisoffer volledig werd bevestigd. Het kenmerk ervan is de wederzijdse volledige overgave tot in het martelaarschap, en dat wordt in sommige Oosterse Kerken heel duidelijk, waar elk der verloofden tijdens de huwelijkssluiting, die terecht “Viering van de kroning” wordt genoemd, de ander als “kroon” ontvangt. De huwelijksliefde is niet iets dat in een ogenblik bereikt is, maar een geduldig project van een heel leven. Het christelijke gezin, dat geroepen is dagelijks de liefde van Christus te beleven, is een bevoorrecht instrument van de tegenwoordige tijd en van de zending van de Kerk in de wereld. Met het oog daarop behoeft het gezin begeleiding van zielzorgers Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981) Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994) Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 209-254 en ondersteuning bij zijn problemen en moeilijkheden, vooral daar waar de maatschappelijke, gezins- en religieuze referentiepunten zwakker worden of verloren dreigen te gaan. Vgl. Bisschoppensynodes, Aangeboden aan de H. Vader, Lijst van 44 Voorstellen van de Synode over het Midden-Oosten (23 okt 2010), 35

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam