• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De universele aard en roeping van de Kerk vragen van haar dat zij de dialoog aangaat met de aanhangers van andere godsdiensten. In het Midden-Oosten is deze dialoog gebaseerd op de spirituele en historische banden die Christenen met Joden en moslims verbinden. Dit is een dialoog die niet op de eerste plaats door pragmatische overwegingen van politieke of maatschappelijke aard wordt bepaald; zij heeft veeleer theologische grondslagen die het geloof onderzoeken. Zij zijn geworteld in de Heilige Schrift en werden duidelijk omschreven in de Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en de 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
. Vgl. Bisschoppensynodes, Aangeboden aan de H. Vader, Lijst van 44 Voorstellen van de Synode over het Midden-Oosten (23 okt 2010), 40 Joden, Christenen en moslims geloven allemaal in één God, schepper van alle mensen. Konden joden, Christenen en moslims toch maar één van Gods verlangens, de eenheid en harmonie van de hele mensenfamilie, herontdekken. Konden Joden, Christenen en moslims toch maar in andersgelovigen, een broeder en zuster ontdekken, die hij kan respecteren en liefhebben, om via deze weg, te beginnen in eigen land, het prachtige getuigenis te geven van de sereniteit en eendracht tussen de kinderen van Abraham! De erkenning van God kan– als zij met een zuiver hart wordt beleefd – in plaats van te worden gebruikt in telkens terugkerende conflicten die in de ogen van waarachtige gelovigen geen rechtvaardiging vinden, een krachtige bijdrage leveren aan de vrede in de regio en aan de respectvolle co-existentie van de volkeren die daar wonen.

Document

Naam: ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2012
Copyrights: © 2012, Libertrice Editrice Vaticana / Kerk in Nood
© 2013, Vert.: Betsy Raymakers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam