• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE VOETEN VAN MARIA
Na de Hoogmis op de Weide, Lourdes

Dierbare pelgrims, dierbare broeders en zusters!

Elke dag biedt het Angelus ons de mogelijkheid om enkele ogenblikken te mediteren over de Menswording van de Zoon van God, terwijl we zelf volop aan het werken zijn. Op de middag, wanneer de eerste uren al beginnen te wegen, worden onze beschikbaarheid en edelmoedigheid vernieuwd door de bezinning op het ja van Maria. Dat duidelijke en onvoorwaardelijke ja wortelt zich in het mysterie van de vrijheid van Maria, een volle en volledige vrijheid voor God, los van elke band met de zonde, dank zij het voorrecht van haar Onbevlekte Ontvangenis.

Dat voorrecht dat aan Maria werd gegeven, dat haar onderscheidt van ons gewone bestaan, verwijdert haar niet van ons, integendeel, het brengt haar dichter bij ons. Terwijl de zonde verdeelt, ons van de andere mensen verwijdert, brengt de zuiverheid van Maria haar oneindig veel dichter bij onze harten, aandachtig voor elk van ons en verlangend naar ons echte welzijn. U ziet het hier in Lourdes en in alle mariale bedevaartsoorden, dat miljoenen mensen naar de voeten van Maria toestromen, om haar hun diepste geheimen toe te vertrouwen, alles wat hen echt nauw aan het hart ligt. Zij vertellen aan Zij die de heel zuivere is, aan haar Onbevlekt hart, wat velen zelfs uit schaamte of uit kiesheid niet durven vertellen aan hen met wie ze het leven delen: heel eenvoudig, zonder franjes en in alle oprechtheid. De mens aarzelt niet om bij Maria, omwille van haar zuiverheid, zich in zijn zwakheid te tonen, om zijn vragen en twijfels te uiten, om zijn hoop en zijn diepste verlangens te formuleren. De moederlijke liefde van de Maagd Maria ontwapent elke hoogmoed. Zij stelt de mens in staat zich te zien zoals hij is en zij inspireert in hem het verlangen naar bekering om eer aan God te brengen.
Maria toont ons ook de juiste manier om naar de Heer toe te gaan. Zij leert ons Hem in waarheid en eenvoud benaderen. Wij ontdekken dank zij haar dat het christelijke geloof geen last is, maar als een vleugel die ons in staat stelt hoger te vliegen om onze toevlucht in de armen van God te zoeken.
Het leven en het geloof van het gelovige volk openbaren dat de genade van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria niet alleen een persoonlijke genade is, maar dat deze voor iedereen is bestemd. Zij is een genade voor heel het Godsvolk. In Maria kan de Kerk al zien waartoe ze geroepen is. Elke gelovige kan nu al de volmaakte vervulling van zijn eigen roeping zien. Moge elk van ons blijven dank zeggen voor wat de Heer door het mysterie van Maria van zijn heilsplan heeft willen openbaren. Een mysterie waar wij heel duidelijk zijn bij betrokken, omdat Jezus, van op het Kruis dat we vandaag vereren, heeft gezegd dat zijn Moeder onze Moeder is. Als kinderen van Maria genieten wij van alle genade die zij heeft ontvangen, en haar unieke waardigheid die zij door de Onbevlekte Ontvangenis kreeg, straalt ook over ons, haar kinderen.

Hier bij de Grot, allereerst verbonden met alle pelgrims in alle mariale bedevaartsoorden en met alle zieken naar lichaam en ziel die naar steun en sterkte zoeken, zegenen wij de Heer voor de aanwezigheid van Maria bij zijn volk en in geloof bidden wij:

“Heilige Maria, u die zich hier 150 jaar geleden aan de jonge Bernadette hebt getoond, “u bent de ware bron van de hoop” Dante Alighieri, De Goddelijke Comedie, Divina Commedia. Het Paradijs, XXXIII, 12.

Als pelgrims uit alle horizonten komen wij hier vol vertrouwen geloof en sterkte, vreugde en liefde, zekerheid en vrede, putten aan de bron van uw Onbevlekt Hart. “Monstra Te esse Matrem! - Maria, toon u als Moeder van alle mensen! En geef ons Christus, de hoop voor deze wereld!

Amen.

Document

Naam: AAN DE VOETEN VAN MARIA
Na de Hoogmis op de Weide, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: nl.lourdes-france.org; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam