• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit de lectuur van de Evangelies komt duidelijk naar voren hoe Jezus altijd een bijzondere belangstelling heeft laten zien voor de zieken. Hij heeft niet alleen zijn leerlingen uitgezonden om hun wonden te verzorgen Vgl. Mt. 10, 8 Vgl. Lc. 9, 2 Vgl. Lc. 10, 9 , maar Hij heeft voor hen ook een specifiek Sacrament ingesteld: de Ziekenzalving. De Brief van Jakobus getuigt ervan dat de eerste christengemeente deze sacramentele handeling al kende Vgl. Jak. 5, 14- 16 : met de Ziekenzalving, die gepaard gaat met het gebed van de priesters, beveelt heel de Kerk de zieken bij de lijdende en verheerlijkte Heer aan, opdat Hij hun pijn verlicht en hen redt, wat meer is, zij spoort hen aan zich geestelijk te verenigen met het lijden en sterven van Christus om zo bij te dragen aan het welzijn van het volk Gods.

Dit Sacrament brengt ons ertoe het dubbele mysterie van de Olijfberg te overwegen, waar Jezus op dramatische wijze werd geconfronteerd met de weg die Hem door de Vader was gewezen, die van het lijden, van de hoogste daad van liefde, en Hij heeft deze op zich genomen. Op dat uur van de beproeving is Hij de Middelaar, “doordat Hij de pijn en het lijden van de wereld met zich meevoert, op zich neemt en het verandert in een kreet tot God, het God voor ogen brengt en in zijn handen legt en het zo waarlijk naar het ogenblik van de verlossing brengt” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de clerus van Rome (18 feb 2010). Maar “de Hof van Olijven is ... ook de plaats van waaruit Hij is opgegaan naar de Vader, het is dus de plaats van de verlossing ... Dit tweevoudige mysterie van de Olijfberg is ook nog steeds ‘werkzaam’ in de sacramentele olie van de Kerk ... teken van Gods goedheid die ons aanraakt” Paus Benedictus XVI, Homilie, Tijdens de Chrismamis in de Sint Pieter, God spreekt tot ons door de werkelijkheid van deze wereld (1 apr 2010), 3. In de Ziekenzalving wordt ons de sacramentele materie van de olie aangereikt, om zo te zeggen, “als geneesmiddel van God ... dat ons nu zeker maakt van zijn goedheid, ons moet sterken en troosten, maar dat tegelijkertijd over het ogenblik van de ziekte heen verwijst naar de definitieve genezing, naar de verrijzenis Vgl. Jak. 5, 14 Paus Benedictus XVI, Homilie, Tijdens de Chrismamis in de Sint Pieter, God spreekt tot ons door de werkelijkheid van deze wereld (1 apr 2010), 3.

Dit Sacrament verdient vandaag meer waardering, hetzij in de theologische overweging, hetzij in het pastorale handelen bij de zieken. Wanneer men de inhoud van het eucharistisch gebed die past bij de verschillende menselijke omstandigheden in verband met ziekte op zijn juiste waarde schat, en dat niet alleen wanneer men op het einde van zijn leven is Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1514, dan mag de ziekenzalving niet worden beschouwd als “een minder Sacrament” ten opzichte van de andere. Als de aandacht en pastorale zorg voor de zieken enerzijds een teken is van Gods tederheid jegens hen die lijden, anderzijds brengt zij ook de priesters en heel de christelijke gemeenschap geestelijk voordeel in het bewustzijn dat wat voor de geringste wordt gedaan, voor Jezus zelf wordt gedaan Vgl. Mt. 25, 40 .

Document

Naam: ‘STA OP! UW GELOOF HEEFT U GERED’ (LC. 17, 19)
Voor de 20 Wereld Zieken Dag (2012)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 november 2011
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana/SRKK Kerkelijke Documentatie 2012/1
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam