• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen,

Aan het eind van deze vijfde bisschoppensynode gekomen hebt u de patriarch van Lissabon, kardinaal Antonio Ribeiro, opgedragen een afscheidswoord tot ons te spreken en getuigenis af te leggen van de gevoelens die u thans bij het vertrek bezielen. Wij van onze kant willen u ten zeerste bedanken en broederlijk groeten. Na een maand ingespannen discussie over een onderwerp dat zo belangrijk is voor het toekomstige leven van de kerk, namelijk de catechese, staat u thans op het punt om naar uw bisschopszetel terug te keren en uw werk weer te hervatten, met het vaste voornemen u ijverig te wijden aan de vernieuwing van het catechetisch werk in uw gebied. Ieder van u heeft zich deze tijd beijverd zijn eigen ervaring te delen met de andere leden en zijn wetenschap aan de hand van zijn eigen levenservaring te concretiseren teneinde het catechetisch werk in de Kerk te bevorderen en 'door een belichting van de leer het geloof van de mensen te doen uitgroeien tot een levend, bewust en werkdadig geloof. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 14 U deed dat niet langs de weg van theoretisch en historisch onderzoek - dat op andere terreinen zijn nut heeft - maar veeleer met een zoveel mogelijk op de pastoraal gerichte doelstelling; namelijk voorzover u gedreven werd door uw ervaring als herder die dag in dag uit deelt in de angsten en moeilijkheden van de mensen van onze tijd. Juist die pastorale doelstelling heeft deze synodevergadering tot zulke verheugende en gelukkige resultaten gebracht.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE SYNODE OVER CATECHESE IN ONZE TIJD
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 oktober 1977
Copyrights: © 1978, Archief van Kerken, 33e jrg, p. 93-96
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam