• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De conclusies van dit uitgebreide ,gewetensonderzoek' van de Kerk op dit gebied zijn vastgelegd in een document, dat naar onze mening al uw aandacht verdient en waarvan velen van u ongetwijfeld reeds kennis hebben genomen: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
.

Dit gewichtig document, dat in het tweede deel een zeker aantal concrete problemen behandelt welke aan de Kerk van onze tijd gesteld worden, spreekt ook over de cultuur. Het juicht eerst de snelle ontwikkeling ervan toe en tevens de opkomst van wat men een ,nieuw humanisme' kan noemen. Maar het wijst terstond ook op de complexiteit van de problemen die er het gevolg van zijn en die, naar onze mening, voor u een geheel bijzonder belang hebben: het zegt: "Hoe kan de zo snelle en voortschrijdende specialisatie van de afzonderlijke wetenschappen in overeenstemming gebracht worden met de noodzaak om daaruit een synthese te vormen en om voor de mensen de mogelijkheden te waarborgen van contemplatie en bewondering, die tot wijsheid voeren?" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 56. § 4

Men kan zeggen, dat deze korte paragraaf volmaakt de standpunten tegenover elkaar plaatst van de gespecialiseerde deskundige - het uwe - en dat van de Kerk. Het strekt u tot eer, dat gij vooral bezorgd zijt om de menselijke wetenschap te bevorderen, om voortdurend nieuwe resultaten in elk van de wetenschappen te boeken: uit de aard der zaak is deze "snelle en voortschrijdende specialisatie", waarover het conciliedocument spreekt, er het gevolg van. De Kerk, van haar kant, is vooral bezorgd om de synthese, want zij heeft tot taak om de harmonische eenheid en het evenwicht van het redelijk schepsel te waarborgen, om het te helpen zich op te heffen tot die hogere ,wijsheid' die een uitvloeisel is van de goddelijke openbaring die haar is toevertrouwd.

Document

Naam: TOT DEELNEMERS AAN DE STUDIEWEEK VAN DE PAUSELIJKE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN OVER "MOLECULAIRE KRACHTEN"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 april 1966
Copyrights: © Katholiek Archief (1966), 21e jrg nr 35 p. 927-928
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam