• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Staat ons toe u in hun naam te zeggen: houdt u bezig met het wetenschappelijk onderzoek, maar met het doel om anderen ervan te laten profiteren, opdat het licht van de ontdekte waarheid zich zal verspreiden, opdat het mensdom erdoor zal onderricht, verbeterd, vervolmaakt worden; opdat de economische politiek van de volkeren er richtlijnen uit kan putten die met meer zekerheid leiden tot het ware welzijn der mensen. Dit is het onmetelijke panorama dat zich voor de geleerde opent, wanneer hij bij het verlaten van zijn laboratorium, om rondom zich te zien, iets bemerkt van de verwachting der mensen: een verwachting die de harten opheft en ze opent voor de hoop en voor de vreugde, niet zonder soms plaats te laten voor - het moet gezegd worden - een gevoel van onrust en van angst.

Deze onrust, deze angst zullen verdwenen zijn op de dag waarop de mensheid zal weten en voelen, dat de geleerde jegens haar bezield is met een oprechte geest van dienstbaarheid, dat hij niets anders wenst dan de mensheid te verlichten, te troosten en haar vooruitgang en geluk te verzekeren.

Document

Naam: TOT DEELNEMERS AAN DE STUDIEWEEK VAN DE PAUSELIJKE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN OVER "MOLECULAIRE KRACHTEN"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 april 1966
Copyrights: © Katholiek Archief (1966), 21e jrg nr 35 p. 927-928
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam