• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij hebben het verleden jaar oktober reeds gezegd, ten overstaan van enkelen onder u, dat de Kerk en de wereld er meer dan ooit behoefte aan hebben, dat “het Pinksterwonder in de geschiedenis voortgang vindt” Oss. Rom. 17 okt. 1974. De moderne mens, bedwelmd door zijn veroveringen, is er immers tenslotte toe gekomen te denken dat hij, met de woorden van het laatste Concilie “zichzelf tot doel is en de enige ontwerper en uitvoerder van zijn geschiedenis” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 20. 1. Helaas! Voor hoevelen die zelfs uit traditie zijn bestaan blijven belijden en Hem uit plicht een eredienst bewijzen, is God een vreemde in hun leven geworden?

Voor zo'n steeds meer geseculariseerde wereld, is niets zo hard nodig als het getuigenis van deze “geestelijke vernieuwing”, welke wij de Heilige Geest zien opwekken in de meest verschillende gebieden en plaatsen. De uitingen hiervan variëren: een diepgaande gemeenschap van de zielen, een intiem contact met God in trouw aan de bij de doop aanvaarde verbintenissen, in een vaak gemeenschappelijk gebed, waarin elk, zichzelf vrij uitdrukkend, het gebed van de anderen helpt, ondersteunt en voedt en, aan de wortel van dit alles, een persoonlijke overtuiging die haar bron vindt niet alleen in een via het geloof ontvangen leer, maar ook in een zekere beleefde ervaring te weten, dat de mens zonder God niets kan, maar dat mét Hem integendeel alles mogelijk wordt; vandaar die behoefte om Hem te loven, te danken, de wonderen te vieren die Hij overal rond ons en in ons bewerkt. Het menselijke bestaan vindt zijn verhouding tot God terug, welke men de “verticale dimensie” noemt, zonder welk de mens onherstelbaar wordt verminkt. Dit zoeken naar God treedt zeker niet op als een veroverings- of bezitsdrang; het wil een zuiver openstaan zijn voor Hem die ons liefheeft en zich vrij aan ons geeft, in het verlangen, daar Hij ons liefheeft, ons een leven mede te delen dat we om niet van Hem mogen ontvangen, maar niet zonder nederige trouw onzerzijds. En deze trouw moet het handelen met het geloof weten te verenigen, volgens de leer van de heilige Jakobus “Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de werken” (Jak. 2, 26).

Document

Naam: TOT HET DERDE INTERNATIONALE CONGRES VAN DE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 mei 1975
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg, pag. 849-853
Vert. uit het Frans: Archief van Kerken; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam